Per Beronius; Ombytta roller, 8 januari, 2019

Ämne: Ombytta roller.
Meddelande:
Verklighet eller illusion, vad är det ena, vad är det andra. Människan, till Guds avbild skapad, har en mångfald strängar på sin lyra. Hur använder vi dessa. Använder vi dem på det sätt, som av Skaparen är menat, eller låter vi dessa, liksom åkern, ligga i träda. En samvetsfråga att besvara. Här kan vi få hjälp genom att lyssna inåt, lyssna till den inre rösten, den som hör den verkliga verkligheten till, när vi äntligen förstått, den verkliga verkligheten har på de djupaste djupen av vårt inre sin boning. Det som utom oss är, hör blott illusionen, den overkliga verkligheten till.

Du gillar kanske också...