Gruppen via Steve Rother, 25 april 2018

Gruppen via Steve Rother, 25 april 2018

 

Greetings, dear ones.

Hälsningar, kära ni.

Jag är Tidshållaren och jag ger er en liten historia om harmoni. Förstå att harmoni är det sjätte planet. Människor har ett vågmönster för allt på er sida av slöjan. Varje våg har en frekvens till den, eftersom den färdas upp och ner, framåt eller bakåt. Det är frekvensen av din våg eller din ton. Varje del av din kropp har en något annorlunda våg och vibration, och ändå har du en signaturvibration som du alltid skickar ut i världen. Kan du ändra på den? Ja självklart kan du det. Att bara ha olika tankar kan hjälpa till att öppna de vågorna så att du lättare kan harmonisera med andra människor.

På vår kollektiva kanal tidigare meddelade vi dig om att mänsklighetens kollektiva vibrationer har stigit, även om ni inte ser resultaten av det. Ni hade gått ifrån varandra i denna stora separationsvåg, men när det börjar förändras får ni möjlighet att bilda enhet. Det är bra att komma ihåg att enhet är ert naturliga tillstånd. Det är den första dimensionen som ni levde i; ni var inte skilda från varandra. Istället är ni alla en del av varandra. Det är mycket svårt för er att fatta eller till och med förstå konceptet av det medan ni låtsas vara separata, men det är vad ni har gjort. Ni har fått era egna personligheter, som vi älskar. Vi finner det inte bara fascinerande utan vackert. När ni kommer hem kommer ni att ta det vackra kärnperspektivet med er och till och med som en ande kommer ni fortfarande att skratta åt samma skämt, ha samma energier, se och tro på några av samma saker. Men er mänsklighet kommer att lämnas kvar, din rädsla och din energi som inte harmoniserade med en större kollektiv anda av vem du är.

Denna harmoni kan ses i området av förhållanden. Titta på ett förhållande som om det var tangenter på ett pianotangentbord. Alla tycker att de måste hitta ett förhållande där de spelar exakt samma ton som deras partner. Om ni spelar samma ton gång på gång, även om det bekräftas, är det ändå ganska tråkigt. Så, du försöker komma väldigt nära tangentbordet och det slutar med att du spelar med ätpinnar, vilket är tolerabelt men försvårande. Det är inte förrän du flyttar till ett bekvämt avstånd till tangentbordet som du kan slå ett ackord och hitta harmoni. I själva verket flyttar du ut ur dissonans och in i harmoni.

Det är vad vi letar efter när du grundar dig själv i det här nya vibrationsljuset. Det kommer, kära ni, som vi tidigare nämnde. Vi ser redan de förändringar som sker på vibrationsnivå, och nu är det upp till människor att förankra dessa förändringar. Hur gör man det? Ni letar efter harmoni. Ni letar efter de sätt som ni liknar varandra, snarare än de sätt där ni är separata. Även när ni spelar olika toner på tangentbordet, leta efter harmoni. Ja, vi har sagt det många gånger tidigare men under de kommande månaderna kommer det att bli ännu mer kritiskt. Många av er har varit oroade över att det finns så många av er som har olika åsikter. Du tänker på ett sätt, men hur kan du då harmonisera med någon som har en annan åsikt? Här är du konservativ, men där borta är du liberal. Har någon rätt?

Nej, inte så länge som ni är så långt ifrån varandra. Separationen har blivit så otrolig under dessa tider att vi undrar om ni ens spelar på samma tangentbord. Ni har flyttat in i den femte dimensionen och en våg av rädsla har svept över denna planet. Förutom det blev Jorden knuten till tidslinjen vid en mycket olämplig tidpunkt under en kosmisk händelse. En kvasar exploderade och skickade en våg av energi som träffade Jorden i en mycket besvärlig tid. Krusningar av vågen påverkade människor på ett sådant sätt att de fick dem att försöka hålla fast vid sina gamla sanningar och idéer, i ett försök att hävda att de hade rätt. Kan du hävda dig själv? Såklart du kan. Som en medveten skapare kan du tro på allt du vill och hålla fast vid vilken sanning som helst, men finns det harmoni? Det är den största frågan vid den här tiden.

Hur mycket harmoni kan ni finna i varandra? Här har du en person som tittar på en viss tv-station, och där borta ser en annan på en annan station. Deras trossystem är så långt ifrån varandra att de inte kan komma ihop. Så vad kan du lära av den här personen? Det är det första sättet att hitta en harmoni. Kommer ni överens om saker? Antagligen inte. Men om ni kan hitta de områden som ni är överens om, startar det en harmonisk våg i rörelse. Under de närmaste månaderna kommer detta att vara avgörande för alla människor på Jorden. Ni kan låtsas att fortfarande vara separata och uppdelade, med stora avstånd mellan er förståelse av varandra. Eller ni kan börja hitta några små harmonier där sådana finns. Vad det än är, finns det alltid något som du kan lära av en annan person om du letar. Det kommer att vara en utmaning för dig, åtminstone de närmaste sju månaderna. Det kommer att finnas möjligheter till harmoni för hela mänskligheten som ni inte hade för en kort tid sedan. Om ni kan uppnå en sådan harmoni i massan, kommer ni tillbaka till det ni hade i Lemuriens dagar. Ni kommer att återupptäcka den magiska förmågan att kommunicera även på långa avstånd utan ord och utan den teknik som ni i dag behöver för det.

Ni kommer att kunna utrota mycket av denna omgivande energi som flyter runt och orsakar så mycket frustration. Ibland utagerar människor och exploderar i våldsbrott eller andra våldshandlingar, till exempel masskjutningar. Människor gör ofta galna saker, bara för att de inte kan hålla den intensiva energin längre. Men hur arbetar man med någon av den naturen? Genom att lyssna, prata och fokusera på den enda saken som ni kan komma överens om. Att en liten bit, oavsett hur liten den är, gör hela skillnaden. När du har hittat den kan du expandera på den och arbeta med den. Du har nu format ett band och en enhet som ni inte delar på något annat sätt. Det är vad som kommer för alla, kära ni. Ni får möjlighet att gå in i en morfogen kropp för att kunna skifta in i en ny ljusram för att hålla mer ljus i kroppen än vad ni någonsin hållit tidigare. Detta kommer att påbörja en ljus livsstil som låter er gå in i alla omständigheter och finna harmoni.

När det händer blir du magisk. Ska folk frukta dig? Ibland är du i denna harmoni som andra har försökt så desperat att nå utan att veta hur man gör, men då går du bara in och hittar den. Ja, folk kan vara rädda för det, men det är inte ditt jobb att oroa dig för det.

Familjen av E

Ni är alla välutbildade, även om ni kanske inte förstår det. Ni är från E-familjen, med vilken Hållaren har talat. Många av er vill veta vad E står för. Tja, jag önskar jag kunde berätta det för er, men det finns faktiskt inget enda ord på era språk för att definiera det. Ni kan kalla det ”empowerment” eller ”evolution.” Ja, ni kan säga det med alla bemyndigande ord ni vet och det kommer att vara nära. Det kan också vara bra att veta att e är det vanligaste ljudet på alla språk.

Många har kommit in med dessa påminnelser runt omkring sig. Några av er har e i sitt namn, som uttalas högt. Om du har ett namn som inte innehåller ett e, ibland förkortar du det och lägger till ett, så att Sandra blir Sandy. Allt detta är milda påminnelser om vad du gör här, vem du verkligen är och vad harmoni verkligen är. Ni kan hitta dessa under de närmaste sju månaderna med all denna energi som kommer in, genom de 22 vågorna som närmar sig och landar på planeten Jorden under det kommande året. Detta kommer att medföra stora förändringar för alla. Om du kan hitta sätt att introducera denna harmoni för dig själv, kommer många av er att vända om och lära ut det till andra för att det är er natur. Det som är viktigt är att du skapar en harmoni omkring dig i alla dimensioner. När du lär dig hur du gör det, är världen öppen för dig.

Ni har nu landat i femte dimensionen och ni har förmågor till medveten skapelse. Hittills har väldigt få människor utövat detta på det sätt som ni nu kommer att göra, på mycket kort tid från och med nu. Nu kommer det att bli det vanliga. Vad ni tidigare har upplevt med människor som kunde göra magi på något sätt var enstaka magi. Åh, kära, ni vet något speciellt. Ni skulle säga att de har fått en gåva, men ni vet inte om ni kan ha samma gåva. Kanske sätter ni dem till och med på en piedestal, men kära ni, vad skulle hända om varje person på jorden vaknade imorgon med gåvan att hitta harmoni i allt? Ni kommer att återvända till Lemuriens dagar, tillbaka till tiden för en mycket förenklad livsstil.

Kommunicera genom harmonisk resonans

Ni kommer att arbeta med en helt annan potential, som hjälper er att röra er mycket snabbt. Ni utvecklas nu när ni har den morfogena livsstilen, en lyskraft som helt enkelt ger intryck på alla andra. Betyder det att din vibration kommer att ta över? Nej, det händer inte. Det betyder att du kan hitta resonans med vibrationerna. Hållaren spelar gitarr och han har den på ett stativ i hörnet, även fast han inte spelar på den särskilt ofta. Om du sitter vid ett piano i samma rum som en gitarr och slår an en e-ton på pianot börjar de två e-strängarna på gitarren vibrera. Det är en vacker harmonisk resonans. Strängen inuti pianot är mycket, mycket längre än strängen på gitarren, men de är i harmonisk balans. Att hitta denna resonans blir viktigare när mänskligheten utvecklas. Det finns de som säger ord som du inte ens kan höra, medan vissa säger ord som du absolut inte håller med om. Betyder det att du inte lyssnar på dem alls? Om du skulle lyssna och hitta en eller två saker som du faktiskt kan hålla med om kan du till och med få något av en interaktion som du annars skulle ha missat. Kära, det tar tid, tålamod och övning att hitta harmonisk resonans i varje tillfälle.

Det här är tiden att hjälpa andra att vakna från drömmen, att förstå energin, att gå vidare till ett helt nytt ljus. Kära ni, ni jobbar med dessa täta fysiska kroppar och vi berättar för er på mycket kort tid att ni kommer lära er hur ni stoppar åldrandet. Det är lättare än ni tror. De flesta av er innehar redan nyckeln till detta. Ni har helt enkelt inte tagit den i bruk i femte dimensionen.

När fler och fler människor börjar grunda en femtedimensionell verklighet, kommer det att vara acceptabelt och lättare att kommunicera på detta sätt. Det kommer att hända mycket snabbt. Har ni märkt hur snabbt saker förändras på er planet nu? Saker som har pågått i åratal ses plötsligt på ett annat sätt. En kritisk massa nås nu enkelt. Plötsligt är alla ombord. Varför gjorde vi inte det förut? En av de kritiska masstriggarna rör sig in i denna morfogena kropp där ni kan hålla mer ljus. Är detta en dag när du kommer att vakna och finna att saker har förändrats? Är detta en process? Är detta en aktivering som du kommer att gå igenom för att komma dit? Nej, kära ni, det händer ett ögonblick i taget. Ni börjar processen just nu. De flesta av er har arbetat med detta under en tid. Ni kan kalla den olika saker. Ni kan tala om den på olika sätt, men helt enkelt börja, eftersom er fysiska täta kropp som ni håller just nu börjar hålla mer ljus.

Vad händer om ni ersätter ordet ljus med kärlek? Hur mycket kärlek kan ni hålla? Vi säger till er, kära ni, de flesta av er är bara på en procent av vad ni kan hålla. Vad händer när ni överbelastar er med så mycket kärlek? Förlorar ni er unika personlighet? Nej, ni blir som de i Lemuriens dagar med helt öppna hjärtan där ni kan knyta an till någonting när som helst. Betyder det att ni måste bära andras smärta? Betyder det att ni måste känna alla saker som ni försöker att undvika nu? Nej. Ni kan välja var ni fokuserar. Ni kan välja vad ni jobbar med och var ni kan vara i högsta harmoni. Det kräver en medvetenhet om harmoni.

Nästa gång en ny person kommer in i ditt fält, oavsett om det är en person som du faktiskt kommer att arbeta med personligen eller någon du ska se på tv, varhelst det är, känner du omedelbart deras vibrationer. Ta omedelbart reda på hur mycket harmoni du har för dem i det ögonblicket. Gå sedan åt sidan, ta ett par andetag, kom tillbaka och se vilken harmoni du kan finna. Du kommer att bli förvånad över hur mycket mer harmoni du kan finna i en annars dissonant situation.

Nu kommer de kommande sju månaderna att bli mycket kritiska. De flesta av de 22 vågorna kommer in under den tiden och ni kommer att se några mycket intressanta saker äga rum. Ni kommer också att uppleva viss rörelse i motsatt riktning, som antingen snabbt kan utrotas eller harmoniseras. Börja röra er tillsammans när det är möjligt. Vi har stora förhoppningar om vad ni kan göra under den här tiden, för jorden är din. Människan är din och detta är ditt experiment. Det är ditt spel, och i själva verket skrev du även reglerna för spelet. Nu kommer du att ändra vad som behövs för att börja återvända till enhetsprocessen igen. De saker som drar ihop er, de harmonier som ni kan hitta för att få er tillbaka till en likhet med den första dimensionen när ni alla var ett, kommer att understödjas. De saker som brukade skilja er kommer inte längre att finnas. Även om de fortfarande kommer att existera, kan de helt enkelt inte göra det när ni stiger upp. Spela spelet med glädje, kära ni. Vi ber er att komma ihåg tre små saker. Behandla varandra med största respekt, för ni är alla mästare. Vårda varandra när det är möjligt, varje enskild person och oavsett vad deras harmoni är i relation till dig. Njut av spelet eftersom ni spelar det bra tillsammans.

Espavo, kära ni,

Jag är Tidshållaren.

Copyright 2000 – 2018 Lightworker. www.Lightworker.com Denna information är avsedd att cirkulera och kan distribueras helt eller delvis med följande villkor: Användning av detta material innebär att användaren godkänner följande villkor: 1. Orden ”Copyright 2000 – 2018 Lightworker . www.Lightworker.com ” inkluderas i allt publicerat material. 2. Användaren godkänner att alla rättigheter, inklusive upphovsrätten till översatt material, förblir Lightworkers egendom. Om du översätter materialet förbehåller vi oss rätten att dela den översättningen med kreditering till dig som översättare på Lightworker-webbplatsen för att göra den tillgänglig för alla. Ytterligare information från koncernen finns på: http://www.Lightworker.com. Tack för att du har hjälpt till att sprida ljuset!

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...