The Arcturians via Daniel Scranton, 1 februari, 2018

The Arcturians via Daniel Scranton, 1 februari, 2018

Per Staffan February 1, 2018

Arcturians (channeled messages)

Uppstigningen av Växter & Djur – Det Arkturiska rådet från den 9:e dimensionen

“Välkomna. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att komma i kontakt med er idag.

Ni håller på att stiga upp tillsammans med växterna och djuren och planeten själv. Detta är ett universellt skifte vilket också betyder att varje individ och varenda gnutta av medvetande håller på att stiga upp. Du kommer att märka en förändring hos de djur du känner och hos de djur du stöter på.

Du kommer också att märka att mediciner från naturliga växter i er värld blir kraftfullare.Vi pratar om örter, blomextrakt och de frukter och grönsaker som ni äter. Ni kommer att få ut mer av att äta frukt och grönsaker än ni tidigare gjorde för de kommer att ha genomgått ett skifte och det skiftet påverkar deras energi och såklart även deras vibration.

Människor kommer vara de sista som genomgår detta skifte. De av er som känner av detta fokuserar mer på att vara i kontakt med djur och på att äta mer frukt och grönsaker liksom att anknyta mer till moder jord. Du kan känna kraften i den kontakten. Du kan känna energin ifrån moder jord och märker hur snabbt och lätt din vibration ökar när du befinner dig i naturen.

Vi berättar det här för dig för att du ska kunna använda denna information när du fattar beslut om vad du väljer att sysselsätta dig med. Använd alla de verktyg du har tillgång till, fysiska och icke fysiska. Känn vibrationerna från djuren i din närvaro. Det kommer kännas som om du har förändrats, eller att din relation till djuren har förändrats. Men i själva verket känner du av deras utveckling framåt.

De har hållit en högre vibration på vår planet, tillsammans med växterna och till och med mineralerna. Nu visar de vägen in i den 5:e dimensionen. Så gör kloka val i hur mycket tid du tillbringar vid datorn, din telefon eller annan elektronisk utrustning jämfört med de varelser som leder denna uppstigningsprocess framåt.

Vi är det Arkturiska rådet och vi är tacksamma att ha fått förmedla detta till er idag.”

You may also like...