Dikt via Per Beronius; Historiens vingslag, 27 september, 2018

Ämne: Historiens vingslag.
Meddelande:
En kort notis, på sitt eget unika vis
gårdagen, nuet, tidlösheten, evigheten.
Lär av historien, av den, har vi alla och envar
en myckenhet att lära, så låt den inte
likt obesådd åkermark, ligga i träda.
Historien har gjort sitt
på gott eller ont, kommer inte åter.
Ögonblicket, tidlösheten, vår enda egendom
det är där, vi kan agera.
Det som i evigheter varit, har gjort sitt
en gång och för alla, sagt tack och farväl.
Vad kan vi om morgondagen veta
om inte, platt intet, allt har sin illusoriska tid
i den tidlösa evigheten.
Av historiens vingslag
har mänskligheten en hel del att lära.
Inte minst, i dessa nådens dagar
där det mesta, till oigenkännlighet stöps om
till något annorlunda nytt
aldrig tidigare mött.
*  *  *

Du gillar kanske också...