Dikt via Per Beronius; Helheten, 2 november, 2018

Ämne: Helheten.
Meddelande:
Var dag och stund, varje minut och sekund
av Moder/Fader Gud är menad, att levas helt och fullt ut
ej styckevis och fragmenterat.
Livet, denna Gudagivna gåva
till människan, från det där ovan given
är tänkt och menad, att väl tagas omhand, förvaltas.
Gårdagen kommer ej åter, morgondagen är ännu ej här
ögonblickets här och nu, människans enda egendom, allt annat
hör illusionens dimlandskap, icke-existensen till.
Så än en gång, tag ögonblicket om hand, på allra bästa sätt
förslösa ej ögonblickets gåva, på det som saknar mening.
Ögonblickets här och nu, kommer aldrig åter.
helhet är helhet, varje minsta ögonblick, en omistlig del av helheten
av Skaparen menad, att väl förvaltas.
Förslösa ej ögonblicket, på det som saknar mening
det kommer inte åter, ögonblicket, en omistlig del av livet och evigheten.
*  *  *

Du gillar kanske också...