Dikt via Per Beronius; I gryningens timme, 20 augusti, 2018

Ämne: I gryningens timme.
Natt och dag, mörker och ljus, ytterligheterna
varandra berör.
I dessa, de yttersta av dagar
är mörkrets förespråkare, de sataniska, desperata.
Genom list och försåt, gör vad de förmår
för att sabotera, sätta käppar i hjulen, för dem som arbetar
för ljusets hegemoni på Jorden.
Men ack, vad de bedrar sig
detta en omöjlighet, och varför det.
Skyddsänglarna ständigt vakar
lämnar ingen människa ur sikte, ser till
att inget händer, som av Skaparen ej är menat.
Mörkrets proselyter har inget, de som arbetar för ljuset
att sätta emot, en självklarhet, ljus
låt sig ej av mörker släckas ut.
Vad än de mörka har för sig
minns Mästarens Jesu ord, förlåt dem
ty de förstår inte, vad de gör.
*  *  *

You may also like...