Dikt via Per Beronius; Yta, djup, eller bådadera, February 24th, 2018

Ämne: Yta, djup, eller bådadera
Meddelande:
Näckrosbladet
flyter bekvämt på dammens yta
speglar sig i den molnfria himlen blå
vägrar att på djupet av dammen, den mörka
tränga sig ner.
Så, det av sedvanerätten har blivit
för människan, är det något
helt annorlunda annat
som gäller.
Med vår Gudomligt fria vilja given
kan vi välja, att på djupet av vårt innersta inre
tränga oss ner.
Där Hjärtat
med sina trogna följeslagare
kärleken, skönheten och sanningen
har sin boning.
Yta och ytlighet är ett
det inre, något helt annorlunda annat
och aldrig mötas de båda.
Livet, med sina otaliga färger, former
framtoningar och vibrationer, från basens
likt åskans mullrande, till diskantens
ljusa glädjefyllda, så Gudomligt
vist ordnat.
Allt, har sin mening
inget förmer, inget större eller mindre
inget mer viktigt än något annat.
Mångfalden
ett ofrånkomligt villkor
för livets fortbestånd.
*  *  *
Denna dikt, från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
_______________________________
__________________________________________________
Svaren på dina frågor du måste söka själv ingen annan svaren
dig kan ge, ty du, och endast du, svaren på dina frågor bär
lyssna inåt, vad vill väl, ditt hjärta dig säga, se dig omkring
betrakta tecknen, som dig omger, ty dessa tecken, ditt inre
speglar, ditt inre, där svaren, på alla dina frågor är, fråga därför
ej, lyssna blott inåt, betrakta tecknen som dig omger och minns
att svaren på dina frågor som inom dig du bär, du, och endast
du, har tillgång till.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

Du gillar kanske också...