Änglarna via Ann Albers, 18 augusti,2018

Änglarna, 18 augusti 2018 

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det finns inom var och en av er en enorm reservoar av kärlek. Det finns inom räckhåll för er ett Universum av visdom. Ni har svaren, resurserna, styrkan och modet att övervinna alla hinder i er väg. Ni har inom er visdomen att upptäcka alla svaren på era frågor. Ni har tillräckligt med kärlek inom er för att lysa upp vägen framför er, så att ni aldrig kommer att snubbla.

Ni har inget mindre än den kraft som skapar Universum inom er, som arbetar genom er och för er framåt för att upprätthålla och stödja var och en av era drömmar.

Blunda för ett ögonblick och andas! Föreställ er att ni är en våg på havet. En havets närvaro stiger upp inom er, formar er och för er framåt. Ni är aldrig separerade. Vattnet är dynamiskt och rör sig inom er. Med varje våg skapas ni på nytt. Ju mer ni kapitulerar för havets krafter inom er, desto snabbare förflyttas ni utan ansträngning mot er destination.

Känn med varje inandning hur en våg av kärlek stiger upp inom er. Känn med varje utandning hur ni sjunker tillbaka i ett hav av kärlek. Andas in. Känn hur kärleken stiger upp inom er och för er framåt. Andas ut. Sjunk tillbaka in i kärlekens hav.

Mina kära, när ni har en utmaning i ert liv eller något ni vill skapa, andas in och känn den Gudomliga Närvaron fylla ert inre. Andas ut och föreställ er hur ni slappnar av och sjunker tillbaka in i kärlekens hav.

Andas några minuter på detta sätt och fråga er sedan: ”Vad är nästa steg?” Om inget kommer upp i huvudet – vila! Det finns inget annat att göra än att vila, njuta av livet och ha tillit. Om något kommer upp, det spelar ingen roll hur litet det är, lita på det och ta nästa steg.

Det är ni, som genom era drömmar och önskningar, väljer destinationen. Ni antingen tillåter er själva att förflyttas mot dessa drömmar, eller så försöker ni att skapa förflyttningen själva. Ni kan tillåta kärlekens hav att transportera och vägleda er, eller så kan ni försöka lösa era utmaningar helt själva. Slappna av kära vänner. Andas. Låt er bli hjälpta, älskade, transporterade och vägledda. Ert liv kommer att bli så mycket lättare när ni gör det.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...