Dikt via Per Beronius; Kampen mellan verklighet och illusion, 5 mars, 2018

Ämne: Kampen mellan verklighet och illusion.
Meddelande:
Vad återstår väl att göra
när det, som i ögonblicket uppdagas
ej fungerar, ”så som vanligt”.
Än låta tystnaden tala, i vetskap
i det yttre, står endast illusionens dimbankar
att finna.
Den verkliga verkligheten
i människans innersta rum
har sin boning.
Några rader
från den eteriska världen
av Per Beronius mottaget.
När inget, absolut inget, på Jordens rund
det som i fornstora dar har varit
är det minsta sig likt.
_________________________

Du gillar kanske också...