Dikt via Per Beronius; Ansvarets ofrånkomlighet, 7 juni, 2017

Ämne: Ansvarets ofrånkomlighet
Människan, till en Guds avbild skapad
ej menad att leva i ett land, där svärdsklingor
varandra korsar.
Människan avsedd att leva i ett rike
där friden och freden råder, men hur blev det
när det kom till hårdvalutan.
Svaret tydligt givet, när vi ser oss omkring
lyssnar till det, som i vårt innersta inre har sin boning
här behövs inga ord, orden överflödiga
livet talar för sig självt.
Så vad göra, för att få ordning på torpet
vem har svaret på alla våra obesvarade frågor
ja säg väl det, men ett är givet.
Upp till oss alla och envar, var och en
att ha självrespekt, respektera varandra
minnas, vi är alla ETT, en och densamma.
Påminna oss själva
till Guds avbild, är vi skapade.
Då kommer alla våra obesvarade frågor
besvarade till oss åter, efter den evighetslånga exilen
i ingenmansland.
Ansvaret ofrånkomligt vårt eget
det enda av nöden, svara an mot det som samvetet
vårt samlade vetande, och Hjärtat oss bjuder.
Svårare än så är det inte
så varför helt i onödan, livet krångla till.
Sjung och var glad
livet en Gudagiven gåva
att väl förvalta.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————-

Du gillar kanske också...