Dikt via Per Beronius; Kryptiska, gåtfulla ord, 8 februari, 2018

Ämne: Kryptiska, gåtfulla ord
Meddelande:
Verkligheten
den verkliga verkligheten
står inte, i det yttre att finna.
Det yttre är blott och bart
ett illusionens och dimmornas landskap.
Den verkliga verkligheten
har i det innersta av vårt inre, sin boning.
Hur kan detta förstås
det kan inte förstås, med vårt begränsade
mänskliga sinne.
Men hur kommer vi då vidare
den frågan är det upp till oss alla och envar
att besvara.
Allt är något annat
än vad det utgör sig för att vara.
Människans liv är inte enkelt
det gäller att rätt tolka de ord
som i vårt innersta inre har sin boning.
Med Mästarens Jesu ord
”Sök och ni skall finna”.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
En dag utan förvarning, något dramatiskt skett, allt är förändrat
tiden tycks stå still blott enstaka vandrare jag möter på min väg
tillvaron påminner, om en film, som stoppats, där en tiger mitt i
sitt språng, som en stillbild kan ses, eller som den paus mellan
in och utandning, vi alla känner, åter den bild av väntan jag nu
ofta möter, en väntan, utan förväntan, på något totalt obekant
kanske detta något, ett tomrum är, mellan en gammal värld på
väg att dö, och en ny värld, på väg att födas.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
Utgiven 2003
__________________________________________________

Du gillar kanske också...