Ärkeängeln Jophiel via Lee Degani, 5 februari, 2018

Ärkeängeln Jophiel via Lee Degani

5 februari 2018

SKÖNHET KOMMER FRÅN EN DIMENSION SOM NI HAR TILLGÅNG TILL.

Jag är Jophiel, Ärkeängel av skönhet och jag kommer till er denna dag för att visa er skönheten som finns inom er. Skönheten som finns inom växterna, skönheten som finns inom hundarna, skönheten som finns inom katterna, skönheten som finns inom varje atom, varje våg som vibrerar, varje kärleksvisa, varje glädjetjut, varje dans, för det finns skönhet inom allt.

Skönhet kommer från en dimension som ni har tillgång till. Ni inträder i denna dimension utan att ens inse det varje ni uppskattar någonting vackert. Och det finns skönhet i varje aspekt, även i sådant som ni inte betraktar som vackert. Ni kanske inte tycker att den fula grodan eller ett vanställt barn är vackert. Men kära ni, älskade, kom ihåg att det finns skönhet i allting som ni stöter på, som ni ser, som ni hör talas om.

Det är ibland svårt att se skönheten, det vet vi, speciellt när ni kanske faller ner i djupen av förtvivlan eller ursinne eller sorg. Men inom den sorgen, inom den förtvivlan, inom det ursinnet, finns det skönhet, för i centrum av varje partikel finns det ljus. Källan finns, Gud finns och skönhet finns, för det är det som är vackert.

När ni tittar i spegeln och ser in i era ögon och ser delar av er kropp som ni kanske inte tycker är vackra …. Åh, jag har en fläck där, en knöl här, mitt skinn börjar rynkas där … det är vackert. Ni brukar säga att skönhet är ytligt. Ni brukar säga att skönhet kommer inifrån. Dessa talesätt har sanning i sig och har givits till er.

Så, hur hittar ni skönheten om ni inte ser den, när ni inte förstår hur den kan finnas där, när den är dold för er? Ibland i stunden, kan ni inte se den skönheten, för ni behöver gå genom stegen i smärtsamma upplevelser. Men efteråt, när allt är lugnt och inga skiften eller förändringar sker, då ser ni det som är vackert.

Se in i hjärtat, se in i ögonen på ett vanställt barn, som ni skulle kalla vanställt men som vi bara skulle kalla vackert. Ser ni inte skönheten inom barnet, glädjen? Detta barn har kommit för att fullfölja sitt syfte, sitt syfte att öppna hjärtan, att framkalla medkänsla, att hjälpa människor omkring henne att förstå vad de ska prioritera.

Ni har skapat en standard för vad som är vackert. Jag ber er lägga denna standard åt sidan och titta och se att det i varje kropp, i varje ord, finns skönhet. Och jag ber er, för barnet som kämpar, och för den vuxne som kämpar, att se skönheten i också det. För kämpandet för med sig uppfyllelse, för kämpandet för med sig kärlek. Kämpandet blir glädje för det är inte längre en kamp.

Ni har kommit så långt, älskade, då det inte längre behöver vara en kamp. Det behöver inte längre vara en kamp att kunna se skönheten inombords. Det behöver inte längre vara en kamp att ta hand om djuren och ja, ni undrar, vari ligger skönheten i misshandel av djur. Se djupt, djupt inom er och skönheten ligger i att det inte längre är accepterat att göra det. Och om ni når den innersta essensen, hjärtat hos dessa heliga djur, och jag menar inte bara djur som vördas på platser för dyrkan eller i religioner eller traditioner, jag menar att alla djur som kommit till jorden är heliga … som ni alla är. Se in i hjärtat och se glädjen som djuret frambringar, medkänslan, kärleken, att han eller hon har uppfyllt syftet.

Ja, det är mycket för er att förstå, att begripa, det vet vi. Men även i det finns det skönhet, skönheten i att förstå det våra ord säger. Så jag ber nu er att bara öppna era hjärtan och låta orden fylla er, ordens energier, ordens vibrationer, ordens kärlek och glädje, ordens skönhet. Och då ni för in dem i ert heliga själv må ni se den skönhet som är er, som finns inom er, och att ni ser skönhet som vi ser den.

Ni är älskade. Ni är älskade, varje partikel, varje atom, varje del av er essens, för allt det är vackert. Amen. Och så är det.

Jag är Jophiel, ängel av skönhet, Ärkeängel av skönhet. Farväl.

Med tillåtelse av.

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...