Dikt via Per Beronius; Livets rundgång, 9 augusti, 2018

Ämne: Livets rundgång.
Meddelande:
Ord, från en länge sedan förgången tid:
“Vi möts och vi skiljs, men vi skiljs utan tårar
och utan att säga farväl”, och varför det.
För att detta förstå
behöver vi lyfta oss själva i håret
till en högre medvetenhetens nivå.
Där utsikten är mångtusenfalt större
än där, här och just nu på Jorden, i en fysisk kropp
vi oss befinner.
Livet evigt, om än kroppen vi byter ut
mot något annorlunda nytt, när den gjort sitt
i detta, det nuvarande livets varv.
När bilen, sitt uppdrag fullbordat
lämnas den till skroten, och inget konstigt med det.
Den mänskliga kroppen dödlig
men själen evig, odödlig.
När kroppen gjort sitt, jobbet fullbordat
fortsätter vi livet, i den eteriska, icke-materiella världen.
För att, när tiden är inne, födas åter
i det lilla spädbarnets kropp.
Det nu sagda, får räcka för denna gång
med Mästaren Jesu Sananda ord i åminnelse
“Sök, och ni skall finna”.
*  *  *

You may also like...