Dikt via Per Beronius; Sökandets välsignelser, 13 juni, 2018

Ämne: Sökandets välsignelser
Meddelande:
”Sök, och ni skall finna”
vad bär väl dessa kryptiska Mästarens ord i sitt sköte.
Efterhand, den ena dagen
det ena året, decenniet, efter det andra
blev vi alltmer vaket lyhörda, från den ena dagen
till den andra, av nyfikenhetens oemotståndlighet fångade
började fundera, vad menade väl Mästaren
med de kryptiska, gåtfulla orden
”Sök och ni skalla finna”.
Av nyfikenheten oss övermannad
karta och kompass förutan, tog oss an
det okända söka.
För vart steg mot Himmelrikets höjder
blev alltmer lyhörda, när vi lyssnade till rösten i vårt inre.
till vår häpnad fann.
Vi började finna, både det ena och det andra
det vi ej medvetet sökt, tilliten vunnen, fortsatte söka
och fann, det som i vår sinnevärld ej existerat.
”Sök och ni skall finna”, vad är väl detta
om inte magiska ord från ovan, dessa kärlekens
vittomfattande ord, som inte söker sitt.
Efterhand, på djupet, vi började inse och förstå
kom allt närmre pudelns kärna, vi är alla ETT
vi är alla en och densamma.
Åtskillnad, blott ett ord
som saknar mening, och varför det
helt enkelt därför, när vi söker, utan att veta efter vad
lämnar vi egots begränsningar åt sitt öde.
Då skingras de dimmor, som skymt våra ögon
och vi skall äntligen, efter en evighetens gången tid
börjat inse och förstå, vad Mästaren Jesus
menade med orden, ”sök och ni skall finna”.
Dessa magiska ord
som till vårt ursprung, Himmelriket på Jorden leder
drömmen om ett rike, den kärlekens värld
där ingen söker sitt.
Insikten vunnen, äntligen till oss kommen
sent omsider vi börjat förstå, och detta
då inte en dag för tidigt.
Vi är alla ett, vi är alla en och densamma
det vi kallar åtskillnad, är inget annat
än ett ord utan mening.
*  *  *
———————————————————————————–
Vad vore vi på Jorden, utan Änglars skyddande hand, utan
Änglarna på Jorden, Guds förlängda arm, vem skulle då på
kvällen, oss vagga till sömns, vem skulle oss ledsaga i nattens
dröm, vem skulle då oss väcka, när den nya dagen gryr, vem
skulle visa vägen, oss skydda på vår färd, vem skulle läka
såren vi inom oss bär, torka våra tårar, hela vår själ, vem
skulle då oss visa naturens prakt, låta oss få känna blommans
doft, vad vore vi på Jorden, utan Guds förlängda arm, vi vore
ej på Jorden, om på Jorden ej Änglar fanns.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 3 Evigheten
Utgiven 2005
———————————————————————————–

Du gillar kanske också...