Sananda via James McConnell, 4 augusti 2018

Sananda via James McConnell, 4 augusti 2018

Per Staffan 9 augusti 2018

Lord Sananda Kumara

JAG ÄR er Sananda

 

Och jag säger ”er” för Jag Är mycket involverad med den här gruppen, denna ”Ancient Awakenings”, precis som jag är med många andra grupper. Till och med vid samma tidpunkt som vi kommunicerar nu, Är Jag i många andra grupper som talar med många andra över hela världen. Och ja, även på många olika språk. För det är dags att lyfta kommunikationen till hela världen, för att lyfta uppvakningen som äger rum.

Och det sker verkligen ett uppvaknande nu. Och ni är alla en del av detta uppvaknande. Ni, de som vaknat först, förbereder er för att väcka de som kommer att komma efter. Och då kommer de som vaknar att hjälpa till att väcka de som kommer efter dem, och så vidare. För energierna som fortsätter att komma in på planeten växer nu i kraft mer och mer i varje ögonblick och mer och mer varje dag. Energierna ökar, blir mer och mer kraftfulla, mer och mer för att höja medvetenheten hos var och en av er. Och varje person på planeten samt alla livsformer på planeten.

Och de av er som har känt dessa energier, inklusive den som jag talar genom, känner av energierna på ett annorlunda sätt än vad ni någonsin har känt dem förr, för att ni acklimatiseras till dessa energier. Ni förbereds att hantera dessa energier så att ni kan arbeta med dem; och ännu viktigare, hjälpa andra att arbeta med dem därefter.

Många kommer att gå ner på knä av dessa energier. Några av er har redan gjort det. Några av er undrade, lämnar jag nu denna planet? Men ändå går tiden och ni är fortfarande här för att ni är tänkta att vara här. Ni är tänkta att gå igenom detta, att uppleva detta, för att få nya förståelser för dessa erfarenheter. För ni befinner er i de ögonblicken, ögonblicken före det stora uppvaknandet som händer nu över hela världen.

Och som ni är i dessa ögonblick och som ni väntar på de många förändringarna som inte bara händer utanför er själva utan säkert också inom er. För eftersom dessa förändringar händer inom er, ändras allt utanför er också. Det är alltid så; så som inom så ock utan.

Kom alltid ihåg att om du väntar på det ögonblicket eller de ögonblick när förändringarna ska hända, då missar du de förändringar som händer inom dig under dessa ögonblick. Vänta inte. Omfamna energierna. Omfamna ljuset. Låt ljuset komma in och skin det vidare, precis som mina lärjungar lät ljuset skina fram när de utförde sina vanliga sysslor.

Det är dags nu eller nästan dags för er alla att utföra er Faders sysslor.

Ni kommer alla att hitta anslutningen, en högre anslutning till ert högre jag den här helgen. Inte bara för att ni deltar i ”the Advance”, utan för att ni, de av er, ljusarbetarna, krigarna, deltagarna, bärarna – ni är här nu för att uppleva Ljuset, dela Ljuset, vara Ljuset. Gå ut nu och bli det ljuset för alla.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu vid denna tidpunkt men kommer säkert tillbaka till er, starkt, fullt och på många sätt mycket starkare än jag tidigare varit. Liksom många av mina trosbröder, de bröder och systrar som arbetar tillsammans med mig för att hjälpa till att vara mentorer för er alla.

Må hela min frid och kärlek vara med er alla.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...