Dikt via Per Beronius; Livets syfte, 17 juni, 2017

Ämne: Livets syfte, mening och mål
Vi behöver inte skynda
behöver inte ha bråttom, det räcker
det är nog att lyssna inåt.
Lyssna till samvetets
det samlade vetandets försynta
men kristallklart tydliga röst, som inte
kan misstolkas, missförstås.
En konst att lära, för att komma vidare
på livets smala och krokiga, med törnen
beströdda stig.
Upphöra, sluta upp att ägna energi
åt den breda vägens försåtliga, förförelsernas
konster och lockrop.
”Ge mig din själ
och jag skall ge dig hela världen”
inte första gången, dessa ord uttalas.
Hin håle, har varit ute mer än en gång
i avsikt att det mänskliga släktet
på villovägar föra.
Tålamod, modet att låta sig tåla
tills vi nått den punkt, där det är dags att agera.
med den Gudagivna fria viljan given.
Så här må vi fundera, filosofera, och varför inte
men vi må för evigt minnas.
Livet, av Skaparen är menat
att levas i dess fulla vidd, inte räddhågat
fattigt, styckevis och fragmenterat.
Vad kan väl det
som här blivit fört till torgs
kallas.
Om inte ett, av en mångfald svar på frågan
vad är meningen med livet?
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius.
———————————————————————-

Du gillar kanske också...