Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 16 juni, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

16 juni, 2017

Uppstigningen är säkrad och tidslinjen är tillräckligt kraftig för att bringa den till fullbordan. År 2024 är fortfarande det år då den har planerats äga rum, men om förändringar uppstår, vilka kräver en förändring, kan den dröja till 2025. Jag nämner det bara för att förbereda er på en dylik möjlighet. En större händelse är fortfarande trolig innan detta år är slut och den relaterar med högsta sannolikhet till de kommande förändringarna. Allt med att tiden går förlorar de mörka sin förmåga att styra hur slutperioden kommer att utveckla sig och de kommer att vara ur vägen långt innan de större händelserna äger rum. För tillfället sker den största delen av aktiviteterna utom synhåll för er, men när det är säkert att göra det, så börjar händelserna komma upp och blir offentliga. Ni får då åtnjuta alla firanden och den lycka som vid den tiden kommer att sänka sig över Jorden.

Er Jords vibrationer är de lägsta inom ert Solsystem, vilket är varför de känns tunga och obekväma för er som är i färd med att höja era till en högre nivå. Men saker fortsätter förändras, vibrationerna ökar och ni märker att när ni använder era energier till att lyfta upp er själva, så leder de stegvis till subtila förändringar inom er. Vissa är emellertid ett direkt resultat av den naturliga utvecklingen och ett kvantsprång framåt kommer att ske, när fri energi på allvar etableras. Den kommer utav nödvändighet att ges till dem som har det största behovet innan den blir alltmer allmänt införd. Den blir det största framsteget som ni någonsin har fått och kommer att förändra hela sättet på hur livet fungerar. Till en stor del kommer den också att underlätta fattigdom och rädda Jordens värdefulla tillgångar från ytterligare åverkan och utarmande.

En hel del hemliga aktiviteter på Jorden fortsätter genomföras utom synhåll för er och när man ser till framtiden, när ni utvecklas, så kommer tendensen att ta sig under jordens yta att öka, där det allmänt har konstaterats vara tryggare än på ytan. Jordens skorpa når ner hundratals kilometer och är på de undre nivåerna bebodd av icke-mänskliga Varelser. Vissa har funnits på Jorden i hundratals år, men bär i minnet att de som är mer avancerade högst troligen lever i flera hundra år. Människans livslängd ökar gradvis, såsom den har gjort under en tid nu och när vibrationerna höjs ännu mer når åldrandeprocessen en punkt där den dramatiskt saktar ner och till sist stannar och ni hålls vid en vuxen men ung ålder. Tankens kraft blir då det sätt som ni visar upp er på, så som ni vill.

Dessa är de tider då ni måste ha ett öppet sinne, eftersom så mycket snart kommer att avslöjas, vilket visar att ni under många, många år har blivit vilseledda och lurade. Det är inte långt ifrån sanningen att säga att inget i verkligheten är så som ni har blivit ledda att tro. Men det beror på vilken källa som är ansvarig för era övertygelser. Vissa är närmare sanningen än andra, och när man tar allt i betraktande så bär buddismen mer av sanningen än de flesta källorna. Men de av er som har utvecklat er intuition borde komma närmare sanningen än de flesta andra. Om det känns rätt så är det med all sannolikhet rätt, men sök alltid bekräftelse från andra pålitliga källor om ni kan.

Uppenbarligen är vissa övertygelser mer vilseledande än andra och det måste sägas att det inom kristendomen finns två som absolut håller evolutionen tillbaka. Först kommer den där ni får höra att när ni dör, så ”faller ni i sömn” tills tiden kommer när ni väcks upp. Detta är mycket långt från sanningen, eftersom ni i och med er död stiger ut ur den fysiska kroppen och omedelbart in i den eteriska kroppen, som är en exakt version av er fysiska kropp. Den är perfekt och fri från alla de skador eller skavanker som er gamla kropp kan ha haft och motsvarar era tankars kraft. Om ni var gammal vid er död, kan ni ”tänka” er själva in i en yngre version om ni vill. Ni bär säkerligen karma med er och med tiden får ni göra förbättringar ifall de behövs.

Den andra missvisande övertygelsen är att ni föddes i synd och bär den alltigenom era liv. Men ni kan närsomhelst rensa er karma och ta er in i en period av harmoni och balans. Ni är med all säkerhet inte ansvariga för er Faders synder och alla obalanser som har överförts till er beror på genetiska egenskaper som är involverade, eller tidigare karma. Det är möjligt att ni har valt att leva med de ”problem” som ni föddes med, helt enkelt som ett sätt att betona era egna upplevelser för att få er evolution att framskrida.

Kom ihåg att alla upplevelser har ett värde och se till att lära er de lärdomar som kan komma i er väg, eftersom de är till för er utveckling. Ifall ni till en början inte lyckas med att gottgöra era karmiska läxor, så kommer ni alltid att få ytterligare möjligheter att göra det. Det viktiga för alla själar är att förstå att ingenting sker utan en god anledning, fastän er roll ibland är att vara den som tar del av upplevelser för andra själars skull. Samtliga själar befinner sig på en lärande kurva och i dessa sluttider är det väsentligt att ni uppmärksammar det som kommer i er väg och att ni agerar därefter. Det kan allt låta mycket komplicerat, men ni lämnas inte ensamma att möta era utmaningar och era Guider står ständigt ”till er tjänst”. De känner er bättre än vad ni känner er själva, så de är mest lämpade att råda er.

Året 2024 är fortfarande den förväntade tidpunkten för Uppstigningen och fastän det kan låta som det är långt dit, så går tiden så fort att det inte alls förefaller vara länge. Så det är bäst att se framåt mot vad ni har ansett vara er mest sannolika väg mot Uppstigningen och planera hur ni ska förbereda er för förändringarna. I och med att vibrationerna lyfter upp saker och ting på Jorden blir det mycket lättare att ta itu med de slag av problem som nu existerar för er. Freden börjar bli uppenbar när många länder vänder ryggen till krigsliknande gärningar till förmån för åtgärder för en total fred. Den kommer och den måste komma, eftersom det mycket snart inte kommer att finnas plats för sådana negativa energier som leder till krigsliknande gärningar. Redan nu har åtgärder tagits för att framkalla världsfred, och många länder har anslutit sig till den rörelse som har fått detta till stånd. Vilken stor lättnad det blir för alla människor i er värld, när de vet att de fritt och tryggt kan röra sig omkring i vetskapen om att freden har kommit för att stanna.

Som ni redan har fått höra, kom ihåg att när saker och ting befinner sig i turbulens så är det vanligen ett sätt för att avsluta något, eftersom det gamla sättet att existera inte längre är acceptabelt och måste bort. Många saker står redan i kö för att kunna underlätta ert dagliga liv och kan inte länge till hållas tillbaka. Positiva steg tas för att få igång saker och ting så snabbt som möjligt, men flera hinder måste först rensas bort. En stor del beror även på att få rätta människor till makten och nödvändiga förändringar äger nu rum och kommer att fortsätta göra det. De kommer att bevakas av utlysandet och införandet av den nya Kongressen som nu bakom kulisserna inväntar den rätta tiden att få bildas. Säkerligen arbetar redan många utvecklade själar hårt för att fullborda frågorna och i likhet med en hel del arbete av detta slag får ni inte höra mycket om det förrän omständigheterna blivit mer gynnsamma.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...