Dikt via Per Beronius; Livskontraktet, 8 oktober, 2017

Ämne: Livskontraktet
Meddelande:
Människan kom inte till Jorden
för att ägna sig åt det som saknar mening
människan kom till Jorden av helt andra skäl
och vilka är väl de.
Här får vi svaret givet, det står i livskontraktet
skrivet givet, det vi med sirliga hieroglyfer, bildskriftstecken
undertecknade, när vi var i vår själsform
på ”den andra sidan”.
Innan återfödelsen till Jorden, i en
det lilla  barnets kropp.
Hur skall vi veta
vad som i livskontraktet står skrivet, givet
det är upp till oss alla och envar att hantera.
Varför inte välja att lyssna inåt
lyssna till Hjärtats lågmälda, men försynta och tydliga röst
den som aldrig kan missuppfattas, missförstås, det är där
som sanningen har sin boning.
Livet på Jorden
är inte menat att vara enkelt, enkelheten meningslös.
Den låter oss inte i anden och själen utvecklas
här är det något annorlunda annat, som måste till
vad detta är, upp till oss alla och envar
att hantera.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————-
_______________________________________________________________
Du mitt inre barn, förledd att tro, du måste prestera, för att älskad vara, prestera
likt akrobaten som på slak lina går, så förledd du blivit av en fyrkantig omgivning
och din egen föreställningsvärld, så minns då, det du alltid vetat, men för tillfället
glömt, Gud älskar villkorslöst alla sina barn, även dem, som ej likt akrobaten på
slak lina går, så minns då dessa ord, du mitt inre barn, att stormen i ditt inre må
bedarra, att de skummande vågorna i ditt inre, äntligen må komma till ro.
Ett utsnitt ur boken, Röster från Andromeda, utgiven 2006.
_______________________________________________________________

Du gillar kanske också...