Skapelsens Mästare via Ailia Mira, 27 september 2017

Skapelsens Mästare via Ailia Mira

27 september 2017

Hälsningar,

Vi tar kontakt idag med er och är glada att göra det. Vi vill dela med er, vår syn på er. Vi gör det, för vi älskar er och så att ni kan känna helheten av vilka ni verkligen är.

Det är lätt i er värld att glömma vilka ni kom för att vara. Ni kanske har idéer om detta under ert liv, men i allmänhet litar ni inte på det så väldigt mycket. Ni ser på det som idéer. (Ler). Ofta är det exakta insikter. Vi avviker från ämnet.

Vi kommer in i denna konversation och vet att ni är medvetna om det icke-fysiska och så talar vi till er och förstår det, och med tillit att ni kommer att använda ert inre vetande när ni tar emot vad vi kommunicerar.

Livet ni lever är ert eget.

Det finns ingen annan anledning för er att vara här, än att vara er själva här. Ni är här för att uttrycka er själva.

Vidden av vad ni är, tycker att detta rike av fokusering helt är till belåtenhet och ni är helt till belåtenhet.

Det finns ingen annan känsla för er, så att säga, än kärlek.

Ni är älskade, djupt, totalt, med en enorm entusiasm, alltid. Helt oavsett hur ni väljer att uttrycka er eller hur ni känner för det ni uttrycker, finns inget annat än kärlek för er.

Detta är det viktigaste för er att komma ihåg. Ta en paus en stund nu, och känn detta djupt inom er. Sanningen, stabiliteten i detta vetande, finns inom er redan. Vi pekar bara ut detta för er och bjuder in er att känna det, orientera er efter det, och låt det blomma ut i ert liv.

Om ni skulle komma ihåg detta, skulle ni känna er så mycket bättre och livet skulle bli så mycket roligare.

Det är enkelt att låta sig själv glömma detta, men vi bjuder in er att göra detta det viktigaste. Det viktigaste i era liv.

Att göra något det viktigaste, är att markera hur viktigt det är.

Ert ursprung och det är helt precist vad det är; det viktigaste ni är, är rent medvetande och uttrycket av er här stiger upp från det rena medvetandet. Allt som är fullbordad av kärlek. Inget av något av det, eller något i Skapelsen, är något annat än älskat.

Ert liv kunde levas utifrån detta, det är vad vi bjuder in er att göra när vi bjuder in er att komma ihåg detta och göra det det viktigaste i era liv. Kraften, den utsökta glädjen, lycksaligheten ni kan känna i denna vetskap är av största vikt för att ni ska blomstra.

Idag när ni gör era vardagliga sysslor, se om ni kan påminna er själva om denna sanning.

Se om ni kanske kan känna hur viktig er varelse är, som ett evigt oändligt expansivt medvetande. Ni är Medvetande, med ett stort ”M”. När ni spelar här är ni ett uttryck av er själva, som ni själva.

Ta en paus igen och känn det.

Ta sedan och beakta och tillåt er själva att inse att vi är med er, här och nu när ni läser detta och vi var här innan det också. Inse att vi har vår uppmärksamhet på er, alltid. Att i varje stund av er dag har Allt-Som Är sin uppmärksamhet på er! Vi är inom er, vi är med er, inspirerar er, älskar er, ger er stöd. Vi är med er, nöjda och glada för er. Det är en oändlig kärlek i den uppmärksamheten. Vår oändliga, ovillkorliga, sprudlande uppskattning strömmar till er, genom vår uppmärksamhet, alltid.

Ni kan lära er att leva utifrån denna sanning och känna att den är sann.

Det är det bästa möjliga sättet att vara här, som er själva.

Skapelsens Mästare

» Source – Channel: Ailia Mira

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...