Dikt via Per Beronius: Lyftet, kvantsprånget och Himmelriket, 26 februari, 2017

Ämne: Lyftet, kvantsprånget mot Himmelriket

Solstormar bortom all like
i dessa turbulensens dagar, utan förbarmande över Jorden sveper
Himlen väntar ej mer på mänsklighetens senfärdighet, förändrar
det mesta, för att inte säga allt, till oigenkännlighet
människan ej tidigare mött.

Allt stöps om, till något okänt nytt
solstormar, med sina högintensiva, högfrekventa fotoner
oemotståndligt tränger sig in i människokroppens
varje minsta skrymsle och vrå.

Lyfter den fysiska kroppens varje minsta cell
mot allt högre vibrationsfrekvensernas nivåer, en process
minst sagt inte särskilt behaglig.

En pånyttfödelse av bibliska dimensioner
men vi får ingenting för ingenting, vågskålen skall balanseras
det fordras mod och tålamod av storleksordning
i världshistorien aldrig tidigare mött.

Men vi har inget annat val än att uthärda, med detta stålbad stå ut
om än kroppen högljutt protesterar, men ändå, en reservutgång given
stanna kvar, förbli som förut, i den tredje dimensionen.

Den vi känner alltför väl, där mörkerkrafterna
under tusenden och åter tusenden år lagt beslag
på världsherraväldet.

Med detta sagt, människan visste
vad hon gjorde vid valet att själsligen utvecklas, danas
på denna planet Moder Gaia, där prövningar från dag till annan följer
i en tillsynes outsinlig räcka.

Men nu är det som det är, ett obestridligt faktum
bara att härda ut, när man sagt A får man säga B och hela alfabetet
ut, inga halvmesyrer tack, bara att solstormarna
med sina högfrekventa energier stå ut.

God morgon, kära systrar och bröder
ni visste vad ni gjorde, vid er ansökan om tillträde till Jorden
detta kosmiska Universitet, vi ses i evigheten, om Gud så vill.

*  *  *
Från den eteriska världen där ovan mottaget av Per Beronius
————————————————————————————-

Du gillar kanske också...