Dikt via Per Beronius; Människosläktet, med dess livets cirkelgång, 20 juli, 2018

Ämne: Människosläktet, med dess livets cirkelgång
Meddelande:
Människan, en flockvarelse, ej menad
i ensamhet leva.
Under en hel livstid lång
närmast omöjligt, med ensamheten stå ut
och varför det.
Här finns inget entydigt svar givet
men ändå, allt har sin Gudagivna mening.
Vad annat göra, än med ensamheten härda ut
det är vi alla och envar, som väljer, hur våra liv
skall sig gestalta, uppenbara.
Vad som än händer, under livets gång
har ett högre syfte, om än synligt dolt.
Vad, i vårt livskontrakt
står skrivet givet, med sirliga bokstäver
satt på pränt.
Det har vi skickat iväg, till glömskans domäner
och även det, har sin Gudomliga mening.
Människan en modig själ, som glömt
vad i livkontraktet,står skrivet.
*  *  *

Du gillar kanske också...