Dikt via Per Beronius; Mat och husrum för dagen överlevnadsvillkor, 14 maj, 2017

Ämne: Mat och husrum för dagen överlevnadsvillkor
”Om pappa ville ge jag en femöring mesamma
då skulle jag bli så gla, så gla, så gla, då skulle
jag köpa allt vad jag vill ha…”.
En, det lilla barnets visa från en länge sedan gången tid
en visa, som fortfarande i dessa dagar har sin aktualitet
för var och en som väljer att läsa vad
mellan raderna står skrivet.
Med Rättvisans Gudinna i ständig åminnelse
kan vi gemensamt förändra denna tingens oordning.
Tankekraften, den starkaste i Universum
med en rättvis fördelning av Jordens resurser
kan Moder Gaia föda alla sina barn och fler därtill
i dessa dagar av storleksordning 7-8 miljarder invånare.
Men hur ser det ut, i det vi kallar verkligheten
ja, det är nog välkänt för oss alla och envar.
Hur få ordning på denna ojämlikhetens oordning
frågan i sitt innersta inre svaret bär, kanske något
för oss alla och envar att börja fundera över.
Men minns i detta sammanhang
tankekraften oemotståndlig, droppen urholkar stenen.
Inom kort skall en mörkerstyrd värld till en ljusets värld
vara förvandlad, mörkerkrafterna med ryggen mot väggen
har inget att ljuset sätta emot.
Utgången av striden
mellan de mörka och de ljusa given.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

Du gillar kanske också...