Arkturierna via Sue Lie, 13:e maj, 2017

Arkturierna via Sue Lie, 13:e maj 2017

 

 

Sue Lie och Arkturierna

Hej allesammans, detta är Sue Lie. Välkommen, Välkommen, Välkommen till skolan som vi befinner oss i Nu. Jag vill dela ett meddelande med er som jag fick från Arkturierna.

Vi hade just åkt ner till LA för att stänga och avsluta det livet, sedan åkte vi upp till vårt nya hus på landsbygden. Jag kände att det kom ett meddelande och jag hade inget papper, men jag hittade en penna och lite papperslappar.

Meddelandet här nedan är det jag fick:

Jag kunde bara hitta ett mycket litet häfte, så jag skriver detta meddelande medan jag är i bilen och åker på den guppiga vägen. Jag skriver på detta lilla pappret, eller faktiskt, på en av många små bitar av papper.

Eftersom det här är ett ganska långt meddelande, läser jag det samtidigt som jag spelar in. Jag ska bara försöka “se till att det blir rätt” och inte försöka göra det till någon perfekt inspelning, där jag säger allt på rätt sätt.

Så förlåt mig, om jag måste korrigera mig själv för att jag hört fel, eftersom det tillåter mig att fortsätta i flödet. Tack så mycket. Okej, jag börjar nu.

Det är bara några dagar kvar till webbseminariet; det första webbseminariet jag gör i mitt Kambriumhus, och det kommer att bli mycket speciellt. Så jag frågar er kära Arkturier, varför det här webbseminariet verkar bli så speciellt?

Svaret jag fick är: “Detta projekt verkar så speciellt eftersom du just nu börjar bli en ny DU. En ny jag? “Jag tycker, att jag inte vet vem den jag är, eller på vilket sätt jag kommer att vara annorlunda, men på något sätt vet jag att jag förändras.

Hur förändras jag? Jag är inte säker. Jag har bara en känsla djupt inom mig, som påminner mig om att det just NU är dags att ändras. Är det bara jag som förändras? Jag frågade den osynliga rösten.

“Åh nej”, säger den osynliga rösten (hos Arkturierna). “Alla som kan förändras, kommer att förändras. Men man förändras inte på utsidan, och inte heller särskilt mycket inombords. Det som förändras är frekvensen i resonansen hos varje atom, liksom alla tankar och känslor som strömmar genom ert system och ut i er verklighet.

“Därför rör sig varje tanke från insidan och ut, och alla känslor som är kopplade till dessa tankar, tar sig in till en högre frekvens. Då skapar denna högre frekvens ett skifte inom er jordfarkost, vilket skapar en transmutation. Sedan accelererar denna transmutation.

Transmutation är en speciell typ av förändring, eftersom den omvandlar någons tankar, känslor, kroppar och deras inre och yttre frekvenser, till verkligheten av en högre resonansfrekvens. Denna högre frekvens måste emellertid accepteras av den, som har gått in i energifältet av den Violetta Flamman.

Med “den” avser vi en människa, ett djur, naturen och/eller alla varelser och alla beteendemönster i alla tankar och känslor, hos alla de varelser som hjälper Gaia, att släppa illusionen om att Hon är en tredimensionell planet.

Denna illusion av att vara tredimensionell, har pågått under så många eoner, att det inte är en lätt sak att förändra. Ja, Gaias tredimensionella verklighet är naturligtvis en “perceptuell illusion”. Och, ju mer man tror att den perceptuella illusionen är verklig, desto mer kommer man att uppleva verkligheten som en verklig tredimensionell värld.

Å andra sidan, kan de som upplever dessa “perceptuella verkligheter” som möjliga verkligheter, behålla sin förmåga att välja vilken frekvens av verklighet de vill uppleva som “Verklig Verklighet”.

Kom ihåg att verkligheten är en tredimensionell värld, termen “verklig” är mycket mer ett perceptuellt beslut, än en verklighet. Under oräkneliga inkarnationer har människor upplevt den tredje dimensionen som verklighet, den fjärde dimensionen som en dröm eller kanske som meditation eller kreativitet, och den femte dimensionen upplevdes som en fantasi, en önskan eller i bästa fall en avlägsen möjlig verklighet.

Det som är intressant är att den femte dimensionen faktiskt är tröskeln till de verkliga världarna. Det finns en sjätte dimension och bortom de verkliga världarna, och den femte dimensionen är tröskeln till dessa verkliga världar. Denna femdimensionella tröskel tillåter de som kan gå över denna tröskel, att kunna gå in i den sjätte dimensionen och bortom de “verkliga verkligheterna”.

Låt oss nu ta en stund med att definiera termen “verklig verklighet”. Verklig verklighet är en verklighet där ni tar fullt ansvar och/eller kan ta åt er äran av de upplevelser ni skapade.

Med andra ord är verkligheten verklig när ni, skaparna av verkligheten, tar fullt ansvar för er skapelse. Människor gillar ofta inte denna komponent av en “verklig verklighet” (i motsats till en illusion av verkligheten), för att ni måste använda er egen skapande kraft djupare, och frigöra all sorts diskriminering.

Det är detta steg i uppstigningen som alla Uppstigna Mästare har tagit. Alla de Uppstigna Mästarna tog fullt ansvar för att vara de “Medvetna Skaparna” i sina egna liv.

Den svåra delen i denna utmaning är att, precis som när de skapade förmågan att kunna”gå på vatten” eller att “meditera utan avbrott stora delar av tiden”, har de också skapat den situation som andra skulle tycka var negativ.

Men en varelse på väg mot uppstigning har inte något koncept som är negativt eller ens positivt, eftersom en uppstigande varelse, mänsklig eller annat, har en grundläggande Känsla av Ansvar.

 

Uppstigna, eller uppstigande varelser, minns att deras uppstigningsplan skapades av kollektivet från alla versioner av deras multidimensionella SJÄLV som de någonsin har upplevt under alla sina inkarnationer, i den fjärde dimensionen och lägre.

Faktum är, att de uppstigande varelserna visste/ vet att de skapade/ kommer att skapa sina uppstigningsplaner innan de sänkte sina medvetanden till det fydimensionella Astrala Planet, och sedan ner till deras tredimensionella Fysiska Form.

Därför har vi Arkturierna, liksom hela er Galaktiska Familj, kommit till er medvetna medvetenhet för att påminna er om att “den varelse som ni känner igen som ert “själv” är multidimensionellt, och har resonans till många frekvenser av verkligheter.

Alla dessa frekvenser av ert själv, finns inom samma femdimensionella NU av ETT. Men många är inte medvetna om det, förrän de har utökat sina medvetanden till den femte dimensionen.

I den femte dimensionen finns det ingen separation från de många versionerna av de “Ni” som har funnits, liksom de många versionerna av era SJÄLV som ni kommer att uppleva.

Inom NUET av er verklighet är skillnaden mellan den tredje/fjärde dimensionen, och oktavsteget till den femte dimensionen den, att ni inom ert femdimensionella tillstånd av medvetandet, inte upplever någon illusion av tid.

Utan illusion av tid, finns det ingen illusion av separation mellan de många ofta förekommande versionerna av er själva. Faktum är att alla frekvenser av alla former, som er multidimensionella medvetenhet bär, har burit, eller kommer att bära, är oändligt anslutna.

Därefter har ni, våra modiga volontärer som tagit en jordfarkost, också anslutit till det flerdimensionella uttrycket av ert själv, liksom med planetens varelse av den Multidimensionella Gaia. Ni har gjort den här anslutningen eftersom ni har valt att delta i Gaias planetära uppstigning.

I ert tredimensionella förflutna, valde många av er att uppleva era egna former av personlig uppstigning, vilken är processen som transmuterar er tredimensionella form till en Fyrdimensionell, Astrala kroppsform, och sedan till er Femdimensionella. Ljuskroppens form.

Som repetition för den stora hjälp som ni ska ge NU, vill vi hjälpa till med älskade Moder Gaias Uppstigning. På grund av den här uppgiftens storlek, påbörjas därför gemensamma personliga uppstigningar, så att alla i de tredje/fjärde dimensionerna kommer att återanslutas med alla de i den femte dimensionen, som hjälper Gaia.

På detta sätt, kan de Ni i den femte dimensionen ansluta er till de i den tredje/fjärde dimensionen, för att stänga det illusoriska gapet mellan det första, andra, tredje, fjärde, femte och långt bortom.

Vi vill påminna er om att, vi Arkturier, liksom hela er Galaktiska familj, är med er i detta oerhört kraftfulla NU.

KÄNN vår närvaro …

KÄNN vår Ovillkorliga Kärlek, såväl som vår “KRAFT AV TRANSMUTATION”, när vi överför kraften från det femdimensionella och bortom den Violetta Flamman.

Eftersom den Violetta Flamman omger er, samtidigt som VI omger er, andas vi in till ert Höga Hjärta för att helt omfamna er. Som avslut sänder vi er Ovillkorlig Kärlek, och Strålar, Strålar Strålar kärleksfullt den Violetta Flamman.

 

Vi ses i den femte dimensionen och bortom.

Välsignelser

Sue Lie

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...