Dikt via Per Beronius; Mytens tillkortakommande, 3 januari, 2019

Ämne: Mytens tillkortakommande.
Meddelande:
När erfarenheten talar, med sitt omisskännligt
tydliga språk, är det vi kallar döden, ett mysterium
och inget annat.
Så det må vara, alla och envar lever i sin egenskapade
föreställningsvärld, så det är, och inget mer med det
alla och evar må bli salig på sitt eget sätt.
Men förr eller senare skall vi alla, Moder Gaias barn
bli varse det vi kallar döden, ett ord och inget annat.
Livet evigt, om än i sina olika färger
framtoningar, former och toner, så det är
och inget mer med det.
*  *  *

Du gillar kanske också...