Dikt via Per Beronius; Om den nära framtiden, en förhandsvisning, 1 augusti, 2017

Om den nära framtiden, en förhandsvisning
Lång natts färd mot dag, går mot sitt snara slut
ånyo ett kvällningens besök i naturreservatet, denna
den underskönt vackra dalgång, där blott kärleken
skönheten och sanningen har tillträde.
Vad är väl detta, om inte en förhandsvisning
hur Moder Gaia i sin helhet inom kort, till sin ursprungets
skönhet skall sig uppdaga.
Halvmåne, vinden gjort sitt för denna dag
en liten kärleksfull bris kinden berör, allt utan undantag
andas frid och fred, det som hör evigheten till.
Vad kan väl detta kallas
om inte en Edens Lustgård på Jorden
den vi i en evighetens gången tid.
Genom vår Gudagivna fria vilja lämnade
ett skyhögt pris fick betala.
Men i dessa välsignade dagar
har Harmagedon kommit till sitt slut
för att aldrig mer komma åter.
Halvmånen ler i mjugg, vad var det jag tänkte
när människan av nyfikenhet gav sig ut på denna
äventyrens exkursion, där allt har sin början
men saknar slut.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————-

Du gillar kanske också...