Rådet via Ron Head, 31 juli, 2017

Rådet

via Ron Head

31 juli, 2017

Allting är i Förändring

Idag återkommer vi till ett bekant ämne. Som vanligt förmedlar vi en del insikter som kan vara till hjälp och vi leder er till vissa resonemang som eventuellt kan vara rätt nya för er.

Ni lever inom en konstruktion som ni ser som er verklighet. Det är i själva verket er term för den. Nu har vi flera gånger i det förflutna påpekat för er att denna verklighet är uppbyggd av molekyler, atomer, partiklar, nanopartiklar och slutligen energi. Ni lever i ett fält som inte består av annat än energi och ni kallar er tolkning av det för verkligheten.

Denna tolkning är en konstruktion som ni har byggt upp en samsyn eller ömsesidig överenskommelse om, under loppet av hela er historia. Med andra ord, så är det som ni kan se, vad ni har kommit överens om att få se. Ni har namngivit former. Ni har namngivit funktioner. Ni har namngivit färger och ljud. Det finns inte mycket i er omgivning som ni inte har kommit överens om. Nåväl, så finns det faktiskt det. Men ni kan inte uppfatta det.

Ni förstår, era sinnen samlar upp vissa frekvenser från energifältet och sänder dem till hjärncentra som konstruerar syn, ljud, lukter osv. Detta är ’hur ni fungerar’. Och ni lämnar långt fler frekvenser obearbetade än vad ni vet om. Till och med den mängd som kan uppfattas varierar stort bland er. Därför är verkligheten annorlunda för var och en av er, till och med när den blir definierad av er.

Den viktiga poängen för denna diskussion är att bakom allting som ni kan se runtomkring er, finns det faktum att det i själva verket handlar om ett energifält. Allting. Tornados är energifält. Bergen är energifält. Ni är ett elektromagnetiskt fält av oerhörd komplexitet och perfektion, ett mirakel.

Nåväl, dessa fält, detta fält – för alla dessa energier kombinerade till ett enda, befinner sig ständigt i ett flöde – de har ständigt förändrats. De håller på att förändras. Och de kommer alltid att förändras. Bergen blir till slätter. Träden blir till papper. Kontinenterna rör på sig. Skogarna blir till öknar. Inget. Inget. Inget är konstant. Och allting är ett energifält.

”Javisst. Och?”

Vad förorsakar förändringarna? Mycket enkelt, en förändring i någon del av fältet kommer att till en viss grad, påverka hela fältet, varje del av fältet.

”Javisst. Och?”

Så, eftersom ert fält är en integrerad del av fältet, har alla förändringar inom er vågor som påverkar allting annat.

Nu har vi under en tid varit angelägna om att få tala med er om er sanna kraft. Vi har talat om fokus, om avsikt osv. Alla dessa saker är aspekter av den verkliga sam-skapande kraft som ni är. Ja, kraft, för era känslor, era tankar, era ord, era avsikter förändrar fältet, de förändrar allting. Det är inte så att de kan det, inte så att de har gjort det, inte så att de kommer att göra det. Det är så att de håller på att skapa förändringar, varje dag, i varje ögonblick.

Vi önskar sammanfatta detta genom att tala om för er att er samlade kraft, som befinner sig bortom er nuvarande förståelse, håller på att få sin önskade effekt. Ni måste förstå omfattningen av uppgiften av att skifta de samlade vägarna hos miljarder verkligheter på ett ögonblick. Det ser inte ut så för er, men från en utsiktspunkt utifrån miljarder år, sker det sannerligen på ett ögonblick. Vi berömmer er och sänder er mycket kärlek för att ni kan göra detta. Men ni behöver emellertid ta det lite lugnt.

En annan tanke som vi önskar ge er: Var inte så snabba med att döma det som sker runtomkring er. Ni kan faktiskt inte ha någon uppfattning om dess sanna effekt på slutresultatet. Allting kommer att tjäna till att få er nya värld att växa fram. Så är det bestämt.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...