Dikt via Per Beronius; Ordboken under revision, 13 augusti, 2018

Ämne: Ordboken under revision
När allt börjar om på nytt
några, från det förgångna, välkända ord
”det är som mörkast innan gryningstimmen”.
Ord, som i dessa dagar passar in
mer än väl, och varför det.
En i dessa nådens dagar
till sin fulla medvetenhet uppvaknande mänsklighet
har äntligen, efter tusenden och åter tusenden år
till medvetenhet börjat vakna.
Upptäcka, vad som i skumrasket försiggår
vad som bakom fagra ord, guld och gröna skogar
sig döljer.
Och vad är väl detta
om inte mörkrets tynande anhängare
som gör vad de förmår, vrida tidens uret tillbaka
ett gippo, till misslyckande dömt.
I dessa nådens dagar, är ljuset på god väg
få satansverserna, att en gång och för alla inse
slaget om Jorden, Moder Gaia
är en gång och för alla över.
Den nya tiden, är på väg
de satansstyrda krafterna eliminera.
De som sedan urminnes tider
haft herraväldet på Jorden, märk väl ordet herraväldet
det som avslöjar sig självt.
Det är herrarna, inte damerna
som i det förgångna styrt och ställt.
Hög tid, högtid, dags att i ordboken
göra en och annan förändring.
*  *  *

Du gillar kanske också...