Saul via John Smallman, 10 augusti, 2018

Saul

via John Smallman

10 augusti, 2018

 

”Ni är omåttligt älskade”

Som så många kanaler talar om för er, så rör sig mänskligheten kollektivt i mycket snabb takt mot uppvaknandets ögonblick. Tecken på detta finns på flera platser där kärleksfull omtanke och medkänsla uppstår i diskussioner om de stora frågorna som behöver lösas praktiskt, för att förhindra ytterligare och möjligen oreparabla, katastrofala skador som kan åsamkas planeten, vilka skulle kunna leda till massförstörelse. Mänskligheten befinner sig på en punkt där den kan tippa över, en punkt vid vilken balansen måste bli återställd och tillåta, samt uppmuntra, ett helt nytt levnadssätt att bli infört, ett levnadssätt som respekterar samtliga livsformer.

Det finns ingen separation och att försöka leva som om separationen vore verklig, medan man samtidigt vägrar respektera alla livsformer, är i sanning galenskap. En stor del av mänskligheten kan nu se detta, men det finns fortfarande människor med makt och inflytande vilkas enda agenda är att hålla kvar sina positioner kosta vad det kosta vill. De tenderar att vara de på vilka massmedia fokuserar en hel del uppmärksamhet, på grund av att de är mäktiga och inflytelserika. Men hursomhelst så är de dagar förbi då människor likt dessa på ett arrogant sätt skulle kunna pådyvla sina önskningar på de underkuvade massorna, punkt slut!

Er snabba rörelse mot uppvaknandet går inte att hejda, och överallt finns det tecken på detta och inte endast på New Age- och andliga webbsidor. Enorma och betydelsefulla förändringar äger just nu rum över hela världen, till och med när media fokuserar på att rapportera om konflikter, katastrofer och på de äktenskapliga problemen bland de rika och berömda. Låt er inte distraheras av dessa distraktioner. Lägg er uppmärksamhet på Kärlek varhelst ni finner den och detta borde inte vara så svårt, för Den finns överallt. Den finns inom er!! Kärlek är Verkligheten – allting annat är distraktion.

I egenskap av människor som lever i världen, så är era kroppar de fordon som gör det möjligt för er att vistas här. Därför behöver ni ta hand om dem, respektera dem och låta dem uppleva de nöjen och sensationer som skänker dem glädje. Men ert huvudsyfte för livet på Jorden är att utvecklas andligt genom de lärdomar som livet i egenskap av människor ger er. Och nu, i denna tid av uppvaknande är ni här för att fullborda era lärdomar – Ta er Examen – och för att hjälpa andra att vakna upp genom att vara och visa er sanna natur, KÄRLEK!

För er finns en oändlig hjälp tillgänglig från era stöttande team i de andliga rikena, så närhelst tvivel, rädslor eller oro förefaller dränka er, kalla på dem för att få hjälp. De står ständigt redo att besvara era rop, dygnet runt, och de gör så ögonblickligen. Naturligtvis, när ni känner er överväldigade, eller bara lite ur balans, så är era egon vanligtvis väldigt högljudda när de försöker få er att fokusera er uppmärksamhet på de frågor som förorsakar er obehag eller bekymmer, så det kan vara väldigt svårt att tona in er på den vägledning som erbjuds från de andliga rikena via er intuition eller genom sammanträffanden och synkroniciteter.

När ni befinner er under stress, kom ihåg att ta pauser, ta några DJUPA andetag och vänd er sedan inombords till er plats för er inre frid. Ta en ”time out” där för att låta intensiteten i den situation som ni hanterar, att lättas upp innan ni yttrar er eller skrider till handling. Ni alla, utan undantag, har vid någon tidpunkt yttrat er eller handlat i all hast, vilket ni antingen genast eller senare har kommit att ångra. Känslor kan vara synnerligen kraftfulla, ibland i så hög grad att ni helt och hållet identifierar er med dem såsom varande er själva. Detta är de inte. De är aspekter av en mänsklig tillvaro, som kan vara ovärderliga, men de kontrollerar er inte, inte heller borde de göra det. Ni kan låta dem härja vilt, i likhet med små barn, medan ni låter och uppmuntrar dem att uppfylla den roll för vilken de skapades – att tillhandahålla djupa meningsfulla känslor – men kom ihåg att de inte är rationella och att de inte borde släppas fritt utan ert rationella överseende.

Mycket träder just nu kraftfullt fram inom människorna, vilket har varit dolt eller förnekat i eoner. Och mycket av det för med sig mycket smärtsamma minnen som kraftigt påverkar ens emotioner och därför kan man se personliga explosioner av ilska som är långt överdrivna. Dessa ”grejer” dyker upp för att bli frisläppta så att blockeringarna för Kärlek löses upp, och när detta drabbar er, unna er själva en ”time out” i stället för att engagera er. Ifall ni gör så kommer ni för stunden att känna er svikna, besvikna, lurade på ett tillfälle att bevisa att ni duger. Senare kan den känslan fortfarande finnas kvar, men långt mindre intensiv och ni kommer att vara glada över att ni behärskade er i stället för att kanske finna er innästlade i en onödig och smärtsam konflikt. Fastän ni gör det så kanske ert ego kan föreslå att ni borde ha engagerat er och att ni troligtvis hade vunnit, men ingen vinner där det förekommer en konflikt, för konflikten leder bara till ännu mer konflikt.

Ni alla är älskade barn till Källan, Moder/Fader/Gud, den Högsta Visdomen, Den Högsta Intelligensen, vars Kärlek för er befinner sig fullständigt och ytterst bortom er förmåga att begripa. Lägg märke till de många rapporterna från dem som har haft Nära-Döden-Upplevelser, för de kan ge och de ger er fantastiska insikter om de underverk som är Kärlek, vilka man personligen har fått uppleva. Var och en av er – utan undantag – är gudomligt ägnad att få uppleva Kärlek lika intensivt och lika glädjefyllt som de har fått göra. Genom att dagligen vända er inombords, till ert heliga altare eller er inre helgedom, kan också ni få en känsla av den ofantlighet av den Kärlek inom vilken ni permanent och för evigt innefattas. Men i er mänskliga kropp kan ni omöjligen uppleva något som liknar dess fullständighet, för era kroppar skulle bara falla isär.

Vid denna tid behöver ni era kroppar, för ni valde att tjänstgöra för Jorden för att fullfölja era lärdomar och för att hjälpa många andra i deras uppvaknandeprocess. Detta är ett val för vilket ni mycket högt hedras. Er fortsatta uthållighet inför de stora svårigheter som har trätt fram, eller som just nu står i färd med att framträda i era liv, är fullt förstådd och högt respekterad av alla oss som så kärleksfullt vakar över er från de andliga rikena. Ni skulle kunna tänka på det som om det var era egna barn eller barnbarn som tog examen och som sedan tog sig vidare ut i världen för att inta sina platser för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknandeprocess – och i sanning gör många av dem precis det. Allting är i sanning väl. Det finns endast Kärlek och ordet ’bara’ bär absolut ingen likhet med Kärlekens oändliga omätlighet. Ni alla är oändligt älskade.

Med så mycket Kärlek,

Saul.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...