Dikt via Per Beronius; Existensens gåva och gåta, May 20th, 2017

Ämne: Existensens gåva och gåta
Hög tid att tänka efter före, innan det är för sent, vad är det
vi ägnar oss åt, vi som lever på Jorden, Moder Gaia
denna Gudomligt vackra pärla
i en gränslös evig rymd.
Allt vi behöver, för att utvecklas vidare, står oss till buds
av Moder/Fader Gud oss givet.
Hur tar vi denna livets nådegåva emot, den att leva
uppleva, finnas till, ser vi den som en Gudagiven gåva
eller en självklarhet, att bara lägga
till glömskans handlingar därhän.
Vad är det vi ser, när vi öppnar våra ögon
medvetet ser oss omkring, på det som försiggår på Jorden.
En samvetsfråga upp till oss alla och envar att begrunda
i en meditationens stilla stund.
Har vi öppnat vårt tredje öga, eller väljer vi att blunda
hur förvaltar vi vårt Gudagivna pund.
Vad är det, med den fria viljans nådegåva vi väljer
kärlek, rädsla, eller något annat suddigt luddigt
där mitt emellan.
Väljer vi att medvetet leva helt och fullt ut
i livets varje minsta stund, eller knallar vi
likt omedvetna zombies omkring
mening och mål förutan.
En mångfaldens obesvarade frågor i väntan på sina svar
den fria viljan av Gud oss given.
Hur förvaltar vi vårt livets pund, kanske
i detta ögonblick, dags för en eftertankens stilla stund.
*  *  *
Från den eteriska högre världen mottaget av Per Beronius
——————————————————————————-

You may also like...