Brendas Blog via Brenda Hoffman, 24 april 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 24 april 2017

Kära Ni,

Kanske är ert nya känslomässiga synsätt inte precis som ni förväntat er. Även om ni kanske är argare eller gladare än ni förutsåg, spelar det ingen roll. För alla förändringar inom er är en indikation på att energierna som nu pucklar på jorden förändrar er till ert nya ni på den Nya Jorden.

Omvälvningarna på Jorden fortsätter men i ett annat ljus än ni upplevde när ni var på jorden i alla tidigare livstider. Det är så att era mönster i er trosuppfattning upprepas inom er när ni granskar de senaste ’så kallade’ icke-kärleksfulla handlingarna, att allt är förlorat, och igen, ni försöker skifta jorden till ingen nytta. Även om det exakt motsatta sker, behöver ni fortfarande förändra de flesta, om inte alla, era trosuppfattningar om de globala insatserna eller andras insatser.

Rädslan att allt är förlorat fortsätter att rassla runt inom er varelse. Så känner ni en delikat glädje tills ni upptäcker en annan personlig eller politisk handling som informerar er åter igen om att allt är förlorat.

Skillnaden i denna livstid är att de som är hängivna att skifta från rädsla till kärlek nu är miljontals – och snart miljarder. Ni är inte ensamma och inte heller två eller tre i denna livstid. Detta är vågen av kärlek som ni har förberett under eoner.

De som inte vill följa sitt hjärta, som är hängivna att öka sin utåtriktade makt, upptäcker att deras makt inte längre är absolut, att deras makt minskar, precis som er ökar enormt.

Samma sak skedde när rädslan blev jordens dominerande känsla. De som var hängivna kärleken upptäckte att de var i minoritet. Så även om de ville fortsätta sin kärleksfest blev deras glädje trampad på, på så många sätt att de, inklusive ni, lärde er att leva i rädsla livstid efter livstid.

Ni och en stor del av befolkningen är inte villiga att följa utan anledning, utan glädje. Det är så att de som verkat ha makten börjar att återuppta rollen av trollkarlen bakom skynket i Trollkarlen från Oz – en trollkarl utan makt.

Ni ifrågasätter om detta är sant eller kommer att ske. Ändå, känner ni en känsla av fullbordan som inte verkar motiverad när ni ser på eller lyssnar på mediabevakningen.

Var snälla och var medvetna att känslan som de flesta medier förespråkar, är rädsla. Och media kommer att förespråka den modellen tills det inte längre är finansiellt lönsamt – som många av er i USA noterade under de senaste dagarna. Pengar och finansiella förmåner talar – tills de inte gör det längre. Så är det, ni kommer att lägga märke till den förminskande kraften hos finansiell avkastning klarare under de kommande dagarna.

Precis som var sant när jorden och dess invånare blev betagna av massrädslan, så är det nu med kärleken och glädjen. Det kommer fortsätta finnas några rädslo-månglare bland er under de kommande åren, men deras makt är förminskad, den finns inte mer.

Även om ni kommer att peka på den eller den diktatorn eller den eller den militära aktionen, det ni snart kommer att märka är att varken diktatorer eller militära aktioner är möjliga utan resulterande finansiella belöningar.

Så är det att ni, massorna, kommer att avbryta stödet till rädslan och hatet. Detta resulterar i en ny kraft inom er, att skifta jorden till kärlek och glädje. Ett koncept ni förmodligen inte ännu kan tro på eller ens förställa er. Men precis som vi förutspådde, att ni skulle börja känna mer glädje, informerar vi er att er glädje kommer att transformeras till en finansiell makt som utarmar utanförstyrda rädslor på sin basresurs – pengar.

Betyder det sista uttalandet att ni också kommer ha färre finansiella belöningar? Nej, men istället att ni kommer att vägra att hjälpa andra upprätthålla utanförstyrd makt, som de i USA visade under de senaste dagarna när man tog bort en populär nyhetsuppläsare och några politiska representanter.

Ni är inte längre villiga att ge stöd till dem som sprutar ut rädsla. Och era pengar kommer att tala för er på sätt ni inte ännu kan föreställa er. ”Nej, detta vill jag inte se!” är ert uppslutande rop på kärlek och glädje. Ett rop som blir starkare och starkare. Några av er gör det i ilska, några i kärlek och glädje. Det spelar inte roll för resultatet av att  miljonerna, och snart miljarderna av er ropar på kärlek kommer att släppa ut luften på de största och styggaste egon bland rädslo-månglarna som förblir fast beslutade i sitt behov att kontrollera er på alla sätt.

Glädjen av deras rädslo-månglande kommer att bli en rädsla inom dem att de inte längre har kontroll – som ni redan noterar i några av era mediabevakningar. För de som är rädda för att förlora sin utåtriktade makt kommer inte nödvändigtvis att skifta till kärlek innan de försöker att visa upp mer av vad som var framgångsrikt för dem – som resulterar i en maktlös trollkarl bakom gardinen.

Kommer sådant ”betalt för gammal ost” tvinga dem genom stadierna ni slutfört för att uppnå ert nuvarande intresse för kärlek och glädje? Ingen, och minst av allt de som känner att måste ’vinna’ med rädsla, vet det svaret nu.

Men för att utåtriktade rädslo-månglare snabbt blir minoriteten, kommer ni att märka skiften inom er själva och andra som styr er bort från rädsla och till glädjen. Detta kommer att ske för ni kommer att veta utan tvivel, att rädslo-månglarna inte längre har någon makt. Och detta sker nu.

Så är det. Amen

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...