Sananda via John Smallman, 30 april, 2017

Sananda

via John Smallman

30 april, 2017

Hela poängen med att just nu vara människa är att finna Kärleken nu.

 

Här i de andliga rikena, som finns precis där ni befinner er i detta ögonblick som är nu – för att ingen separation existerar – gläder vi oss åt de snabba framsteg som vi observerar att mänskligheten gör i sin uppstigningsprocess. Alla ni som medvetet befinner er på en andlig väg, hjälper till i enormt hög grad och det är varför ni för tillfället har inkarnerat på Jorden. Ni gjorde ett mycket godhjärtat och kärleksfullt val att vara på Jorden under dessa tider av förändring, med full vetskap om att det skulle komma att bli mycket krävande för er. Och ni klarar er anmärkningsvärt väl, mycket bättre än vad ni förväntade er när ni gjorde upp era planer innan ni inkarnerade. När ni vaknar upp, vilket ni kommer att göra när uppvaknandet äger rum, så kommer ni att bli förvånade över att få se vad ni så snabbt och effektivt har åstadkommit.

Överallt på planeten känner sig människorna mycket oroliga och upprörda, när de observerar tanklös inkompetens samt brist på framsynthet och intelligent vision bland regeringar och internationella bolag, som förmodas samarbeta ”för sina medborgares bästa” och åsamkar planeten outsäglig skada, i hopp om att göra ekonomisk eller personlig vinst, medan de struntar i den svåra belägenheten hos så många utarmade själar – deras medborgare – som kämpar för att överleva i en ekonomisk miljö som straffar dem på grund av deras fattigdom.

Tiderna håller emellertid på att vända och på ett par ställen har man seriöst övervägt idéen om en levandslön för alla, om man så är anställd eller inte. På planeten finns långt mer rikedomar än vad som någonsin skulle behövas, och som skulle kunna användas till att eliminera allt skuldvansinne och säkerställa att var och en har mer än tillräckligt med mat, husrum och kläder. Om ett villigt och kärleksfullt samarbete ersatte era nuvarande uppdelade regerings- och affärs-organisationer, så skulle i sanning ett Utopiskt samhälle mycket snabbt kunna etableras, som erkände, ärade och respekterade världens samtliga medborgare oberoende av ras, kultur eller tro.

Över hela världen finns människor i inflytelserika positioner som försöker övertala makthavarna att arbeta för detta ideal. Sök upp dem och erbjud dem stöd vilket många av er gör, för den största majoriteten av alla på Jorden skulle också stötta en sådan lösningsplan. Rädsla håller många tillbaka, men i sanning finns det inget att frukta.

Ni är alla mycket välmedvetna om det mycket effektiva och internationella samarbete och den medkänsla som mycket snabbt fås igång när översvämningar eller jordbävningar leder till humanitära katastrofer överallt i världen. Om ni kunde övertala varandra att fortsätta samarbeta på det sättet i vardagslivet, istället för att engagera er i smärre, futtigt trams, vilket genom människors upplevda behov av att ha rätt, ofta utvecklar sig till konflikter på ett personligt eller internationellt plan, så skulle detta ideal kunna uppnås.

Ni har absolut allt ni behöver och som ni behöver för att i hela världen kunna leva i frid och överflöd med varandra på Planeten Jorden, förutom villigheten. Alla väntar på alla andra för att de ska börja bli kärleksfulla och medkännande i sina dagliga liv. Sluta vänta! Dessa väsentliga förändringar för att införa fred och överflöd till samtliga på Planeten Jorden börjar med Er!

Som jag nämnde här ovan, hjälper ni i hög grad mänsklighetens uppvaknandeprocess genom era avsikter att i varje ögonblick vara kärleksfulla, och genom era avsikter att dela med er och ge ut kärlek till alla helt utan åtskillnad. Nu behöver ni börja intensifiera dessa avsikter och uppvisa Kärlek i handling, genom att leva som ni lär. Det är vad ni inkarnerade för att göra och det har aldrig funnits ett lämpligare ögonblick än Just Nu!

Kärlek är er sanna natur, det har ni gång på gång fått höra och djupt inom er själva VET ni att detta är sant. Alla längtar bara efter att bli älskade och varje handling som någon företar sig, på den djupaste nivån i sitt varande, är ett rop på Kärlek. Inom illusionen valde ni att få uppleva separation och det har gjort er miserabla. Mycket få människor är lyckliga, tillfreds eller fridfulla, för att de antingen inte känner sig tillräckligt älskade eller så känner de sig totalt oälskade och ovärdiga att bli älskade. Separation handlar om att blockera ut eller förneka Kärleken.

Överallt runtom i världen befinner sig människor i en försvarsposition. Försvar mot brist. Bristen på mat, bristen på husrum, bristen på att bli ärade och respekterade, och de förväntar sig och hoppas på dessa behov ska bli mötta av andra eller av Gud. Många hoppas desperat om ett bättre liv efter att de har avlidit. Men livet tar inte slut vid den fysiska kroppsliga döden, livet är evigt och ni lever det just nu.

Vägen framåt för mänskligheten leder genom acceptans för sitt absoluta behov av Kärlek och sin villighet att inse att varje människa är Kärlek. När en person går igenom skiftet från att ha letat efter kärlek utanför sig själv – från föräldrar, vänner, intima relationer, chefer eller andra som man hoppas att man ska bli sedd och respekterad av – och går inombords i fullständig självacceptans, samt överlämnar sig och slutar lyssna till egots högljudda och envisa inre röst, som i oändlighet talar om för en att man inte är tillräckligt bra, att man antingen måste försöka mer eller ge upp för att allting är meningslöst, då kommer man att finna Kärleken.

Kärleken kan inte finnas utanför, för den finns inuti er. Era kroppar behöver blod och syre för att överleva och de behöver det och hittar det inombords! Utanför era kroppar är det naturligtvis inte till någon nytta för er, det kan inte arbeta för er eller med er. Men när ni har det normalt fungerande inom er, när ni är levande och friska, så kan ni donera blod eller ge syre till någon annan som är behövande.

Likaså är det med Kärleken. Den finns inom er. Den är er essens, och när ni accepterar Den och accepterar Den för er själva, så kan ni sedan dela Den och ge ut Den till andra. Kärleken finns i oändligt överflöd, Den är det gudomliga energifält i vilket hela skapelsen för evigt blir närd och stöttad. Men när ni konstruerade illusionen och de kroppar som ni bebor inom den, så valde ni att göra medvetenheten om er sanna natur, Kärleken, till en valmöjlighet. Ni kunde blockera ut Den ur er medvetenhet och förneka Dess existens, och det gjorde ni.

MEN det finns ett STORT problem med det, för Den är Livs-Kraften, den levande essens som ger kraft till era kroppar. Om Den lämnar era kroppar så dör de. Livet är i sanning Kärlek och när ni förnekar Den eller blockerar Den så påbörjar era kroppar sin utförsbacke mot sjukdom, förfall och död. Oroa er inte över det, för när slutet kommer för era kroppar och er essens lägger ner dem, så fortsätter livet. Och ögonblickligen, i samma ögonblick ni lägger ner dem, återvänder er medvetenhet om er sanna natur. I det ögonblicket vet ni att ni faktiskt är Kärlek, Ett med Källan och oskiljaktiga från Den.

Hela poängen av att vara människa vid den här tiden är att finna Kärleken nu, och inte att vänta på den mänskliga döden för att få upptäcka Den. När ni gör det, förändras hela er varseblivning och ni kan se, känna igen och hedra Kärleken överallt, i envar och alla, utan undantag, för alla är Ni.

Så mitt budskap idag till er alla är: ”Var Kärlek, var Den nu och gläd er i vissheten om att allting blir gudomligt omhändertaget, ständigt, det finns absolut ingenting att oroa sig för, för alla bekymmer, orosmoment och rädslor är illusoriska, endast Kärleken är Verklig.”

När denna insikt gryr, vilket den kommer att göra, kommer ni att märka att ni inte längre lider. Ja, det kan fortfarande förekomma kroppslig smärta och obehag, men ni kommer att vara fridfulla, tillfreds och fullständigt själv-accepterande och ni kommer att märka att ni förmår ge tröst och lindring till andra som ännu inte rör sig mot total vakenhet. Er närvaro kommer att efterfrågas och välkomnas, för era energifält kommer helt och fullt få kraft av den Kärlek som ni är.

Många som har haft Nära Döden Upplevelser (NDE), har talat om dem och skrivit böcker om dem, så ifall ni vill ha bekräftelse på att Livet och Kärleken fortgår i evighet, från en annan människa som vet att det är så, sök upp deras böcker eller intervjuer med dem på internet. Det finns i sanning en mängd nära tillgänglig information som för er kan bekräfta att det inte existerar någon död och att ni i varje ögonblick är oändligt älskade.

På grund av att Gud älskar er fullständigt och innerligt i varje ögonblick, så borde ni med all säkerhet ära Honom genom att göra likadant? Ni är för evigt Ett med er Kärleksfulla Källa, Fader/Moder/Gud och det är ett tillstånd som aldrig kan förändras och aldrig kommer att förändras. Kärlek är vilka ni är, så acceptera er själva fullständigt och villkorslöst nu, och var och känn den Kärlek som ni letar efter.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Sananda via John Smallman, April 30th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...