Dikt via Per Beronius, 11 juli

Per Beronius

Tema: natt och dag

Ett budskap från ovan
Till människan efter en natt i okända världar

Vad var det som hände denna natt
När själen lämnade sin kropp, men med livlinan
Silvertråden intakt

För att fullgöra sitt uppdrag där ovan
Ett uppdrag, du inte har några medvetna minnen av
När själen till kroppen i gryningens timme
Vänder åter

Frågan du ställer dig själv
Vad var det som hände denna natt
När själen var på resa i okända världar

På denna fråga, inget svar skall bli dig givet
Det som varit har varit, bara att bakom sig lämna

Nu är du
I din fysiska kroppens boning åter
För att fortsätta det uppdrag som på Jorden
Denna dag är dig givet

Tag denna, den nya dagen, med kärlek emot
När den kommer dig tillmötes

Den som ger dig hoppet åter
Hoppet om en bättre värld, strider, svärd och svek
Förutan

I dessa dagar blir allt så kristallklart tydligt
Kontrasten mellan de prövningar som varit
Under tusenden, sinom tusenden år
Och den Gyllene Eran
Den Gudagivna

Som i evigheter väntat
Att än en gång komma människosläktet tillmötes

Detta det budskap
Från Himlen till dig kommet, denna morgon
I gryningens timme

Där en ny dag på dig väntar
Hon som bär den violetta flamman
Helande, läkande, i sin hand
Den som läker alla sår
Tårar, torkar bort

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————————-

Du gillar kanske också...