Dikt via Per Beronius; Samvetets röst, 6 december, 2017

Ämne: Samvetets röst
Meddelande:
En i dessa dagar välkänd trio
kärleken, skönheten, sanningen
och i sammanhanget, en påminnelse
om Mästarens Jesu ord, om denna
treenighet vi förträngt
glömt bort.
Då blir det konsekvenser
till att börja med, en påminnelse
från vårt eget Högre Jag.
Inget i buskagen, vad än det vara må
låter sig döljas för vårt Högre Jag, allt
är helt transparent, genomskinligt.
Med dessa påminnelsens ord
bara att lyssna inåt, lyssna till vårt samvetes
försynta men tydliga röst, svårare än så är det inte
om vi har ambitionen att stanna kvar på det spår som
till Moder/Fader Gud, till Änglavärlden
och till Himmelriket leder.
Så ännu en påminnelse om Mästarens Jesu ord
”sanningen skall göra er fria”.
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
att föra vidare.
_________________________________________
_____________________________________________
Om du är trött, så trött, att det känns, som om du ej ett
enda steg orkar ta, bestäm dig då att halva vägen vandra
och Änglarna kommer dig hjälpa, att resten av vägen gå.
Vad skulle vi lära av att vägen gå, om vägen på förhand
vi kände, att vägen på förhand känna, det vore att livet
berövas, ty livets mening, det är att vägen
den okända gå.
Texter, från två dikter hämtade ur boken
Spårljus Del 2, människan, utgiven 2004.
_____________________________________________

Du gillar kanske också...