Dikt via Per Beronius, 9 april

th-2

Tema: Änglarna och Älvorna

Havet spegelblankt, en inre bild
En metafor för det, som i dessa yttersta dagar sig utspelat

Striden mellan de mörka och de ljusa hattarna
Är en gång och för alla över, ljuset
Tagit över kommandot

Mörkret ha inget ess kvar i rockärmen
För evigt, tvingats till kapitulation

Den inre friden
Har återtagit sin Gudomligt givna plats
Denna dag, en stor dag, där talangen, blev dig given
I en parallell värld blicka in

Den djurrikets värld, där katten
Denna sägenomspunna varelse, har sin boning
Den som helt fridfullt och lugnt, utan tecken på brådska
Vandrade med eftertänksamma steg
Över din gräsmatta

Med tilliten som ledsagare och ett budskap
Tag din sinnets ro åter, efter denna extraordinära
Utmaningarnas tid, där havet varit i uppror
Stormar urskillningslöst härjat, men så
Det ej mer är menat att vara

Denna dag, där katten
Kom dig tillmötes, med en påminnelse från sin parallella värld
”Älska din nästa så som dig själv”, men med ett litet tillägg
”Kom ihåg att sätta dig själv främst”

Detta rör sig inte om något egoismens beläte
Det handlar om något väsensskilt annorlunda annat
Universum har sina lagar, som alla vilar
På klippans bergfasta grund

Livet så Gudomligt vist ordnat, allt som är
Allt du behöver veta, kommer till dig vid den punkt i evigheten
Där du är mogen att budskapet anamma

Så lämna dina grubbel, trubbel
Och dina funderingar därhän, låt i tillit till det goda
Livet sig utveckla i sin egen, givna takt

Om än tillsynes ensam
Du vandrar den krokiga stigen fram, är du aldrig övergiven
Separation, övergivenhet, blott ord utan substans
Som på avvägens utmarker hamnat

Om än detta du tillfälligt glömt
Skall katten dig påminna, när ni på vägen åter möts
”Älska din nästa så som dig själv, men kom ihåg
Att alltid sätta dig själv främst”

Striden den evighetslånga kommen till sitt slut
Den är en gång och för alla över
Havet spegelblankt vilar
I sig självt

Denna dag, med sin nyvunna, speciella framtoning
Vetskapen blivit var människa given
Något annorlunda nytt

Förutom din Skyddsängel
Finns från och med här och nu, även din nyvunna vän
Skydds-Älvan, din mentor, vid din sida, evolutionen har allt
Förutom slut

Så ett litet tillägg till detta epos
För egen del kallar jag min Skyddsängel
Angela

Och min Skydds-Älva
Arabella

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————–

Du gillar kanske också...