Dikt via Per Beronius; En nya värld i födslovåndor, 24 augusti, 2018

Ämne: En nya värld i födslovåndor.
I fullmånens sken, under dessa, de nuvarande nådens dagar
knackar en annorlunda värld på porten, med sitt budskap.
Allt, inget nämnt, inget glömt, allt från dag till annan förändras
till något välsignat nytt, människan sedan urminnes tider ej mött.
Däribland, varje lands styrelseskick
baserat på kärlekens, skönhetens, och sanningens ideologi
med egot, satt på undantag.
Kryptiska ord måhända, låt det så vara
upp till oss alla och envar, om så vi väljer, att begrunda
meditera över, i en tidlöshetens stilla stund.
Vad handlar väl detta om, om inte en värld
där allt är ETT, en och densamma.
Dessa ord måhända svårsmälta, det tar tid att lära om
lära fördomsfritt nytt, men vi må minnas, evolutionen
låter sig ej, av ett envist ego förhindras.
Om än det tar tid att lära om, ta till sig
den ovillkorliga kärlekens ideologi, sätta egot på avsidesbänken.
Uttrycket, “vi och dom andra”, till skroten förpassat
alla är vi systrar, bröder, och inget annat.
Så än en gång, i dessa nådens dagar, är en helt ny värld
i födslovåndor, ansvaret, för det som komma skall
upp till oss alla och envar, utan undantag.
*  *  *

You may also like...