Dikt via Per Beronius; Sökandets mysterium, 28 oktober, 2017

Ämne: Sökandets mysterium
Meddelande:
Sökandet utåt fåfängligt
för inte människan ett tuppfjät vidare
på livets smala och krokiga stig
och varför det.
Svaret kort och gott, om än kryptiskt tillsynes
utom oss står inget annat att finna
än illusionens dimma.
Hur kan detta förstås
vi, som sedan barnsben blivit itutade
det vi ser, hör, förnimmer, hör en verklig verklighet till.
Så lätt att glömma, när egot på scenen trycker på
för att visa upp sina pajaseriets konster.
Hur undvika denna fälla, här saknas orden
något annorlunda annat måste till, men vad.
Varför, inte låta samvetet
vårt samlade vetande, komma in i spelet.
Så vi må spekulera
inte helt enkelt att människa vara
det fordrar mod och tålamod bortom tillsynes
rimliga gränser.
Men vi må minnas
vi kom inte till Jorden, av det vi kallar
tillfälligheter eller slump.
Vi ansökte om tillträde till Jordens Universitet
av helt andra skäl.
Så, vad blir då slutsatsen av detta resonemang
om inte återvända till begynnelsen av detta epos
sökandet utåt fåfängligt, cirkeln sluten.
Ord från ovan, av Per Beronius satta på pränt.
*  *  *

Du gillar kanske också...