Montague Keen via Veronica Keen, 22 oktober 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 22 oktober 2017

 

Jag gav er något att tänka på förra veckan. Nu tittar ni på de som maskerar sig som mänskliga. Tänk, mina vänner, hur ni kom till, ”De kom över människornas döttrar som bar barn till dem.” Kvinnor togs och blev gravida. Så här tog de på sig det mänskliga utseendet och jordens övertagande började. De skyddad sin RAS och gör så fram till idag. De skyddar sin BLODSLINJE. Ni är medvetna om detta varje dag i tidningar och på TV, men ni förstår inte relevansen av det ni ser. Ni har varit så kontrollerade att ni inte ser eller förstår vad som står framför ert ansikte. De har reducerat er, den mänskliga rasen, till tiggare på er egen planet. De tog allt ifrån er, till och med er identitet, och reducerade era liv på jorden till en kamp för att överleva. De skapade pengar ur luften. De skapade lagar genom vilka ni måste leva och de har tagit kontroll över alla aspekter av era liv. Ni lever enligt deras regler.

Läs nu deras regler:

http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

Nu, när ni vaknar, kan ni tydligt se hur mänskligheten togs över. Hur noggrann övertalningen har varit, för den täckte allt. De har skrivit om er historia, vilket gör er okunniga om vilka ni är. De tog kontroll över utbildningen för att säkerställa att ni förblev okunniga och under kontroll. De skapade och kontrollerade regeringar för att hålla massorna nere. Var och en av er är ett ljusets väsen, vars ljus har blivit släckt av jesuiten/kabalen. De krig ni utkämpar för dem är på många nivåer. Det är därför, när arméer återvänder, som ni hittar många brutna män, för de kan inte förstå vad de mötte i strid. De vet bara att det inte var mänskligt. 80% av mänskligheten är okunnig om vad som händer i er värld. Deras tankar fylls med det triviala: sport, musik, filmer; Allt som hindrar dem från att titta på det verkliga livet på jorden och vilka som styr det.

Hur många gånger har jag inte försökt att göra er medvetna om detta sedan jag gick över för 13 år sedan. Hur lång tid kommer det att ta för er att vakna upp från den situation ni befinner er i. Lyssna på GILED ATZMON. Det finns stor respekt och beundran för honom på båda sidor av livet. Hans liv är tillägnat att väcka upp mänskligheten. Se med intresse på dem som angriper honom. De är inte era vänner. Deras beslutsamhet att hålla fast vid sin kontroll över mänskligheten exponeras när de angriper honom. Ni har inte råd att ignorera dessa människor som föraktar mänskligheten liksom de som stöder dem. Detta är en kamp som utkämpas på många nivåer. Det är en kamp som kommer att utkämpas till det bittra slutet. Vilken sida är du på? Mänsklighet, sanning, rättvisa för alla? Eller gömmer du dig och hoppas att det bara skall försvinna? Genom att ignorera det är du delaktig i det. Människan måste överleva och de som tjänar den måste överleva.

Vänligen be för Dave McCann. Han kommer att vara i domstol den 26 oktober. Viktiga beslut kommer att fattas den dagen. En dag kommer ni att veta varför.

Rättvisa för Dave McCann. Irländare fängslad i Kalifornien | Juridiska kostnader Fundraising med GoGetFunding

Väderteknologi används i Amerika för att torka ut många platser. De använde den i Irland förra veckan också. Det var en varning till irländarna, att förbli på knä till Vatikanen, att förbli förtryckta och att aldrig se vilka de är. Forntida irländsk historia är fascinerande. Michael Tsarion har skrivit så mycket om detta ämne. Där hittar ni era svar.

Er utbildning består bara av de senaste 2000 åren då kabalen/jesuiterna tog över vid Nicaeas råd. Vad hände med er verkliga historia? Sanningen kommer att göra er fria. Parasiterna, när de en gång exponeras, kommer att förlora kontrollen. De är bara 1%; ni är 99%.

NI KAN DRA UNDAN MATTAN UNDER KABALENS FÖTTER närhelst ni vill. Det är ert ansvar att göra det. Låt dem inte ta bort mänskligheten från jorden. Låt dem inte ta över jorden för egen exklusiv användning.

Anledningen till att mänskligheten splittrades i fraktioner var för att försvaga den. Detta gör att Kabalen kan ställa en fraktion mot en annan. Så lyckades de ta över er värld. Mänskligheten har många facetter, men vid behov måste de stå tillsammans. Kabalen/Jesuiterna och alla dess facetter står tillsammans. Genom att ha arbetat tillsammans har de lyckats styra Jorden. Ni blev lurade att tro att de tjänade mänskligheten och att de hade era bästa intressen för hjärtat. VILKEN LÖGN DET VAR!

Min kära, varje dag är en mardröm, en kamp för att överleva. Allt är blockerat för att förhindra att du fullbordar det arbete som måste göras.

Dave går igenom en hård tid också. Vi vakar över honom.

Håll dig stark, min kära.

Alltid din beundrande, Monty

.Gilad And All That Jazz – Film by Golriz Kolahi

JESUITS, JEWS AND FREEMASONS

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...