Dikt via Per Beronius, Solstormar/Magnetstormar, 29 september, 2017

Ämne: Solstormar/Magnetstormar
Meddelande:
Efter många tusenden år av väntan, utan förväntan
har vinden vänt, den kommer i dessa dagar
i gryningstimmen från öster
där Solen går upp.
Ett nyfött hopp börjat spira
efter mång-tusenden år av vandring i den mörka dalen
där Solen, blott sparsamt sig avslöjat.
En fråga, att ställa sig själv
varför har det blivit så i dessa dagar
där Hoppets Stjärna på Himlavalvet sig visar
i sin fulla glans och vidd.
Inget kristallklart, självklart svar givet
bara att fortsätta söka, i det innersta av sitt inre
där svaren på alla våra obesvarade frågor
står att finna.
Men ett med visshet vi vet
vinden har vänt, Hoppets Ängel i klartext berättar.
En helt ny, annorlunda värld väntar
där Frihetsgudinnan i dessa dagar sig uppenbarar.
Vad detta handlar om, hav tålamod
i sinom tid skall vi få veta.
Även tålamodets Ängel går vid vår sida
allt har sin Gudomliga mening.
Så minns då, det som sagts i det förflutna
Allt har sin förutbestämda tid
i den tidlösa tiden.
Solstormar, med sin kusiner, magnetstormar
berättar, vad som väntar, när den nya tiden
oemotståndligt, på Jorden rund fått fäste.
Om än föga vi vet och kan se
från vår begränsade utsiktspunkt.
Men ett med visshet vi vet
vinden har vänt, och detta då inte
en dag för tidigt.
*  *  *
Från den eteriska världen av Per Beronius mottaget.
___________________________________________
____________________________________________________
Den väg som mig bar, som kändes så fast och trygg, under mina
fötter plötsligt försvann, den bräddfyllda bägare ur vilken jag drack
som lät mig törsten släcka var plötsligt tom. Hur kan man vandra
utan en väg att vandra på, hur kan man törsten släcka när bägaren
är tom, när dessa frågor jag ställde blev svaren mig givna, blott ett
du behöver för att vandra den väglösa vägen, blott ett du behöver
för att släcka din törst när bägaren är tom, låt tanken skapa din värld
och du kan vandra den väglösa vägen, och du kan törsten släcka
även om bägaren är tom.
Citat ur boken, Spårljus Del 2, Människan, utgiven 2004. ____________________________________________________

Du gillar kanske också...