Dikt via Per Beronius; Språnget ut i tomma intet, 5 november, 2017

Ämne: Språnget ut i tomma intet
Meddelande:
Från dag till annan
dagarna kortare, nätterna allt längre.
Inom kort har ännu ett år gjort sitt
går mot sitt förgängelsens slut, ännu ett år
i evighetens cirkelgång väntar.
Vad är det bakom oss vi lämnar
hur förvaltade vi vårt Gudagivna pund
vad är det som i portgången väntar.
Frågor i all oändlighet vi må ställa
utan förhoppningar om svar, och så det är menat
ögonblicket, det enda vi äger.
Det är här vi kan agera och reagera
allt övrigt, något icke existerande annat.
Såpbubblan av vinden
förs till landet överallt och ingenstans.
Gårdagen gjort sitt
morgondagen i väntan, utan förväntan
utan att veta på vad.
Ett tomrummets utrymme
en fråga som ställts mången gång förut
vad är livets mening, vad är meningen med livet.
Måhända, svaret helt enkelt
livet är sin egen mening, det enkla, det svåra
människan en modig själ, som av vilja fri
valde att ta språnget ut i tomma intet.
Ett litet nyfött barn, till Jorden kommet
Välkommen, Du, min Syster eller Bror
Må kärleken dig ledsaga.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
—————————————————————————
_____________________________________________
Eld-Kärlek-Intelligens Den Nya Tidens Signum
Mänskligheten står vid ett vägskäl, befinner sig vid en
kritisk punkt i sin utveckling. Tecken i mångfald söker
väcka oss till medvetenhet att något extraordinärt är
under uppsegling på vår planet. Världen genomgår en
metamorfos. Kosmos ropar, söker vår uppmärksamhet.
I denna ödesmättade era av vår historia frigör Jorden sig
från den 3:e dimensionens materiella band och har
påbörjat sin uppstigning mot de 5:e dimensionen. Väljer
vi att följa med mot ljuset? De klimat och jordförändringar
vi bevittnar och de dramer som nu dagligen utspelar sig
på vår planet följer i spåren av denna uppstigning, där all
energi som under årmiljoner skapats av våra negativa
tankar och lagrats i Moder Jords kropp skall förlösas. Vår
förståelse för dessa samband tycks begränsad. Från den
andliga världen söker man nu råda bot på detta och på
så vis höja vår medvetenhet och därmed påverka den
framtid som väntar oss. Din framgång är min, min
framgång är din. Du är jag. Jag är du. Vi lever alla i
samma gränslösa rum. Låt oss minnas det vi alltid vetat
om än för tillfället glömt. Vi delar alla samma dröm om än
var och en från sin egen utsiktspunkt.
Detta, baksidestexten till boken, Ropet Från Kosmos
Nedräkningen Har Börjat
Utgiven 2008
_____________________________________________

Du gillar kanske också...