Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 3:e november, 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan,

3:e november, 2017

 

 

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglar and Ärkeänglar kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Ljuskrigare och Bärare av Ljuset för den Nya Jorden!

Vi är glada att få den här stunden för att tala med er idag.

Vi ser att ni blir alltmer medvetna om att ni inte är ett stillastående objekt i rymden, utan med en närvaro som ständigt flödar framåt, rör sig med ökad hastighet och formar med en större avsikt, vilket tar er livsenergi framåt, till det nya och oupptäckta territoriet.

Mestadels handlar det inte bara om yttre åtaganden.

Det ni åstadkommer i det yttre, är bara ett litet mått på vilka och vad ni verkligen är, och de energier ni förankrar, enbart genom er närvaro på Jorden.

De energier ni upplever nu, flödar kraftfullt och i större utsträckning på planeten, och upplyser er på en cellulär nivå alltmer om Vilka ni är, och varför ni kom hit.

För de flesta är detta ett Ljusuppdrag – en resa för att skapa ett nytt tillstånd med igenkännandet av Jordens energier, en frekvens som tar er till det femdimensionella livet.

Den femte dimensionen är inte något som ni kommer att uppleva vid något tillfälle, för det har redan ”skett” för er eller på Jorden.

Vi menar då att ni medvetet går in i den vibrationella verkligheten, med intentionen att få veta vilka ni är inom den frekvensen, och utveckla ert liv baserat på den högre förståelsen som endast 5D-upplysning kan ge.

Ni vet vilka ni är inom den gamla världen, det tredimensionella liv som nu är passé, vilket lärde er så mycket och som ni har gett så mycket.

Och nu går ni in i identiteten som ert högre själv känner så väl, och som egentligen inte dolde så mycket för er, utan bara väntade tills ni medvetet begärde och krävde att få veta hur det speciella 5D:s Själv fungerade.

Och nu kommer vi att berätta hur han eller hon fungerar (eller han/hon, om det är identiteten):

Ni är de som anser att Ljuset är ert främsta behov, er största Kärlek och er högsta form av kunskap.

Ni är de som Universum gav liv för sin egen intention, av att kunna se vidare och längre än bara ett par ögon kan, för att se livet genom de upplevelser som eventuellt kunde komma.

Ni är de som Universum skapade från Källan av Kärleken Själv, från intentionen att växa kraftfullare i kunskapen om Kärlek och Närvaron av den, och genom dess Närvaro, uttrycka och visa den.

Ni är Gudens/Gudinnans essens som skapar världar, som avslutar krigen (planetariska, interplanetariska eller intergalaktiska) och det skapar varaktig fred, där det en gång bara fanns bitterhet och separation.

Ni är de som har kunnat sänkas ner många gånger i den separerade individualismen av Jordens liv, med alla sina störningar, smärtor, kaos och mörker, och som fortfarande framträder men med ännu större förmåga att Älska och lära, och flyttar Universum framåt i dess förståelse för vad som kan upplevas, och hur underbart resultatet av dessa upplevelser kan bli.

Ni är de som till och med nu kan ta er igenom sorgen, obalansen, utmattningen och osäkerheten, och fortsätter vidare genom det som uppstår av brister och motgångar, sjukdom och depression, separation och isolering, med vetskapen om att ni skapar något ur leran på den vägen, som kommer att bli större än något annat som hänt på Jorden sedan årtusenden.

Och Nu är ni Här.

Ni är vid den punkten att, hur svårt och förvirrande det än kan tyckas, så ger ni bara liv till det Ljus ni själva medvetet har tagit hit, för att Jorden Själv, och allt liv på och inom Henne, ska få uppleva det.

Hellre än att känna er besegrade av den uppenbara långsamheten i denna omvandling – och de dagliga bekymren med räkningar att betala, barn att ge mat, arbeta, problem att lösa – ber vi att ni avsätter tid varje dag för stillhet, och frågar ert lojala Andeteam av guider, Skyddsänglar och högre själv, ”Vad behöver jag veta?”, och sedan verkligen lyssna.

Låt dem uppmuntra er, eftersom de visar er enklare sätt att ta itu med det, oavsett vad ni har att hantera, även om ni inte får specifika ord eller idéer.

Insikter eller idéer kan komma vid en senare tidpunkt, eller så kanske ni hör eller läser något som ger er ledtrådar, som svar på er fråga.

Säg till dessa Gudomliga hjälpare, ”Berätta för mig med ord, symboler och bilder som jag kan ta emot och agera efter. Om jag inte kan höra er inom mig, så sänd dem till mitt undermedvetna, där de kommer att uppenbaras för mitt medvetna sinne.

”Skicka in er underbara visdom i mina tankar – låt era tankar stiga upp i mitt sinne med den typ av Ljus, känslor av support och bättre lösningar, som säger mig att det har kommit från er.

”Ge mig modet att tro på den visdomen, och att agera enligt den.”

Det är allt som krävs för att lyfta er själva upp ur det tunga, som Jordens liv består av just nu.

Det, och att sitta eller vandra tysta i Naturen och absorbera livsgåvan, återställer elementen i Självaste Lady Gaia.

Kalla på de olika konungarikena – växternas, djurens, mineralernas, Kristallvarelsernas, älvornas och Änglarnas – och begär att de ska fylla er med den typ av energi och styrka, som kommer att ta er genom dessa tider av prövning.

Släpp sedan behovet av att förstå allt, av att lösa allt, även det som knackar på dörren och kräver att ni löser det nu.

Gör det ni behöver göra varje dag, men med vänlighet, visa er själva den typ av tålamod för er omvandlingsprocess, som en kärleksfull mor skulle visa ett litet barn.

Om det hjälper er att lyssna på högre vibrationell musik, och många använder det vid vägledda meditationer eller meditationer i grupp, så be om det också.

Och vet att vi finns med er i detta.

Ni är aldrig ensamma, aldrig utan högre resurser, visdom och styrka, som bär er igenom skuggorna under er egen healing, och Uppstigningen andligt och psykiskt.

Ni är aldrig utan skönheten i Änglarnas toner och frekvenser, som ni ärar i de högre rikena, när ni reser till dem varje natt i ert sovande tillstånd.

Vi bugar, som alltid för er, för det mod ni visade genom att komma hit vid denna tid.

Men ändå – vilken underbar resa, som slutar i ett så storartat skådespel av färg och Ljus, som bara genom det leder till större perspektiv och horisonter framöver, och Jordens återintegrering till det intergalaktiska livet.

Namaste, kära ni!

Ni är de stora lärarna, healarna och konstnärerna, som volonterade för att komma fram vid denna tid, och Jordens ökande vibrationer bärs i själva ert andetag.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...