Per Beronius, 14 april 2015

Tema: Kristusmedvetandet

Militärtjänstgöringen i 3D-världen
Med sina prövningars fälttjänstövningar har varit lång
Obeskrivligt lång

Tålamodet testats till gränsen av den yttersta grenen Den som ut över avgrundsdjupet sig sträcker

Uppgivenhetens gräns nådd mången gång
Den som vaktats av Änglars skaror

De som med sina Himmelska sånger
Lugnat oroliga sinnen, förhindrat mänskligheten
I avgrundsdjupet sig förirra

Vilka är väl de ljusarbetare
Som av dessa prövningar utmanats, de som av kärlek
Och gränslöst tålamod arbetat för helhetens
Och mänsklighetens bästa

Dessa modiga kvinnor och män
De som satt sina liv i pant för hela mänsklighetens väl

På djupet av sitt medvetande förstått
Vad livet och existensens storhet handlar om

Som av Gudomlig nåd blivit människan given
Att brukas, ej missbrukas

Så som hände efter fallet
När Kristusmedvetandet av mörkret
Medvetet tonades bort

Ersattes av det ytliga medvetandets fåfänglighet
Mörkrets och egots tillkortakommanden

Men inget för evigt varar
Inget träd tillåts till Himlen växa upp
Vinden har vänt

Mänskligheten är på god väg att sitt djupmedvetande
Återfinna och återvinna, det som i Hjärteroten
Har sin boning

Det som förevarit under tusenden år av prövningar
Har satt sina avtryck i det mänskliga sinnet

Avtryck som efterhand tynar bort
När mänskligheten till Moders/Fadershuset
Återvänt

Den Edens Lustgård vi lämnade i en sorti
Som inte kan kallas något mindre än resultatet
Av ett galenskapens utbrott

Några få andetag till
I övergången mellan det som varit
Det som skymtar bortom horisonten
Och militärtjänstgöringen skall för evigt
Vara över

Inga fler experiment
Av denna dignitet och sort

Facit av detta fåfänglighetens experiment
Satt på pränt, i handen vi bär
Blivit allmänt känt

Outplånligt lagts till handlingarna
I det universella minnets arkiv

Må det där i salighet för evigt förbli
Inget da capo al fine, tack

* * *
Mottagen av Per Beronius
————————————————–

Du gillar kanske också...