Dikt via Per Beronius; Stjärnornas krig, 11 juli, 2017

Stjärnornas krig
Förvandling, omdaning, metamorfos
ordets makt över tanken.
Som sagts, mer än en gång förut, vi blir det vi tänker
tanken, en av de starkaste krafterna
i Universums oändliga rymd.
Kärleken, den största, den som allt
till ETT binder samman.
Nu över till ett annat ämne, ett besök på BB
fråga: hur ”gammalt” är det här barnet;
”2 dagar”; stolligheten i kvadrat.
Redan här, har de mörka krafterna
genom ordvalet, utan omsvep, visat sitt rätta ansikte.
De, som sedan urminnes tider, ägnat sig åt konsten
att tankemässigt eliminera människan från Jorden
i avsikt att ta över denna Gudomligt vackra planet.
Hög tid börja fundera
hur vi slentrianmässigt använder orden.
Hög tid börja fundera
varför vi är på Jorden i dessa dagar
där Tusenårsriket välkomnande öppnat porten.
Dags, till medvetenhet vakna upp
vi är inte zombies, som omedvetna irrar omkring
på denna, den underskönt vackra planeten Jorden
vår Moder Gaia.
Vi är något helt annorlunda annat
som Gud till sin avbild skapat.
Hög tid börja fundera
hur vi slentrianmässigt använder orden.
Med detta sagt, ett avslutande litet tips
att användas närhelst du önskar och så vill.
Andas in ljus
andas ut det, som inte är ditt.
Tack för ordet!
*  *  *
Från den eteriska världen av Per Beronius mottaget
———————————————————————–

Du gillar kanske också...