Ärkeängelngel Mikael via Leslie-Anne Menzies, 10 juli 2017

Kära ni,

Massiva energier och Ljuskoder svepte in med den senaste fullmånen. Sömn var inte ett alternativ för många, och det kommer att fortsätta på det viset under de närmaste dagarna/nätterna. Så mycket integration av LJUS som äger rum inom och runt dig. Ni är övergångsteamet för förändring, och ni rider på dessa energetiska vågor som en Mästare.

För många eoner sedan, när vi kommunicerade hur dessa tider kan utveckla sig under denna stora förändring av mänsklig evolution, blev det överenskommet att vi alla skulle gå igenom dessa dagar tillsammans. Vi, osynliga och mestadels ohörda, tills ni började vakna igen och återaktivera minnen av vad som skulle utvecklas i dessa mest magnifika tider. Ni började ”känna” oss återigen genom synkroniska händelser som spelades ut i era liv. Ni har tagit upp manteln för Mänsklighetens välbefinnande och ni har mestadels gått igenom dessa tider blinda. Ögonbindlarna har tagits bort och så mycket SANNING avslöjas för ALLA att se och inte längre förneka.

Det har inte varit en lätt åktur för dem som gick ut i frontlinjen, men belöningarna är enorma. Ni har haft extraordinära erfarenheter, på denna ytnivå visade de sig vara så förödande att de tog dig till din kärna, bröt dig öppen, så att KÄRLEKEN DU ÄR kan skina fram.

Kära ni, många av er togs till förtvivlans djup under denna livstid. Ni kände så ofta att ni var ensamma i alla dessa utmaningar. Inget kunde vara längre från sanningen. Slöjan var ogenomtränglig de första tiderna och det var först när ni sträckte er ut i tro och övertygelse som ni började bryta ner Illusionens väggar och låta ALLA som kom efter se tydligare.

Nu är Slöjan extremt tunn Kära Hjärtan och det är bara en fråga om tid innan ALLA ser verkligheten av vem Ni och vilka de verkligen ÄR och ni kommer då att veta, utan allt tvivel, att separationen var och är en illusion. NI placerade villigt slöjan så att ni kan uppleva kontrasten, lösa upp den och återvända tillbaka till HELHETEN.

Kära ni, vi påminner er om att NI ÄR DE STÖRSTA ÄNGLARNA, som NÅGONSIN klivit ut i mörkret och sedan genom alla era prövningar, besvikelser, tron på brist, begränsning, känslan av vara oälskade och osympatiska. Och ensamma satte ni igång, steg för steg att släppa iväg alla begränsningar. Då lärde ni er att öppna era hjärtan en gång till och att återvända till KÄRLEKEN SOM NI ÄR och att komma tillbaka för att förankra KÄRLEKEN OCH LJUSET av Skapelsen till en ödemark till planet som sprattlade i förtvivlan.

Kära Ni, på grund av ert mod och att ni brutit mörkrets schacklar, och er tro på att det FANNS OCH FINNS ett bättre sätt för ALLA Människor att LEVA OCH ÄLSKA på er planet har NI segrat och HELA mänskligheten kommer att gynnas av dem som vågade kliva fram och leda vägen.

Kära hjärtan, era belöningar är Gudomliga.

Ni rensar ut rädsla från era kroppar och låter bara KÄRLEKEN bo inom det utrymmet.

Kära Ni, vi vet hur allt har spelats ut för vi har varit med er varje steg på vägen! Vi vet hur svår denna livstid har varit. Nu är det dags att skörda de belöningar ni alltid visste skulle komma.

Faktum är att det som har kommit fram tog längre tid än vad någon av oss kunde ha föreställt sig. Vi påminner er om att det alltid har varit en Planet av Fri vilja och därför kunde vi inte störa om det inte var för det högsta goda hos alla berörda. Men ni har fortsatt att gå framåt oavsett vad som spelades upp för er, och för detta är ni verkligen hedrade.

Nu är det dags att glädjas Kära Hjärtan.

Andas djupt – släpp ut de sista rudimenten av den gamla världen – andas in i dessa Kraftfulla Nya Energier av Gudomlig Skapelse.

KÄRLEK, FRED, ÖVERFLÖD FÖR ALLA Varelser, det är denna Nya Världens ordning.

Ni kommer återigen att regera i Ära Kära Ni, och så är det.

I KÄRLEK OCH LJUS skapar du

I KÄRLEK OCH LJUS, BLOMSTRAR DU.

Och så är det.

Jag ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL.,

»Källa – Kanal: Leslie-Anne Menzies

 

Översättning: Lars-Eric Sidling       ww.st-germain.se

Du gillar kanske också...