Dikt via Per Beronius; ”Tillfälligheter”, 7 juni, 2018

Ämne: ”Tillfälligheter”
Meddelande:
Inget händer
av det, som människan bokför på kontot
”slumpens skördar”.
Vad som än händer, vad än det vara må
har sin Gudagivna mening.
Det som händer, av det vi kallar tillfälligheter
är inget annat, än meddelanden från ovan.
Så bäst att spetsa öronen, uppmärksamt lyssna
när det vi kallar slump, med sina väl inlindade
förföriska ord, på vägen den breda, möter.
Vad än det vara må
inte helt enkelt att förstå, men när vi i framtiden
i backspegeln blickar åter, skall vi bli varse, förstå
varför det mest osannolika hände, det vi bokförde
på kontot, ”slumpens skördar”.
När stormen bedarrat, vågorna kommit till ro
i efterhand vi lyssnar till det som Hjärtat har att bjuda
skall vi bli varse, förstå, det vi kallar tillfälligheter, eller slump
har sin Gudagivna mening.
Vägvisning förutan, omöjligt att finna vägen
till Himmelriket på Jorden åter.
Så vänligen, än en gång, lyssna noga inåt
i den illusoriska tidens varje stund, till samvetets försynta
men tydliga röst. när det, som med rimlighetens mått
inte kan hända, ändå händer, det vi bokförde
på slumpens konto.
*  *  *
__________________________________________________
Fånge fångad i dödsskuggans dal, porten jag söker, i cirkel jag
vandrar, likt den, som i skogen gått vilse, i cirkel jag vandrar
bland knotiga, livlösa träd, monument, från den tid av upplysning
innan syndafloden, i sina vågor oss dränkte, men ändå, du
vandrare, i den kosmiska oändligheten, ge ej upp förtröttas ej,
om än i cirkel du vandrar, bland knotiga livlösa träd, utan att
porten finna ty en dag, när sista varvet, i Karmas hjul fullbordats
skall ett ljus lysa klart, låta dig porten, den dolda återfinna.
Denna dikt hämtad från boken
Daggdroppar i Gryningsljus
utgiven 2005.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...