Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 4 Juni 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 4 Juni 2018

Per Staffan 5 juni 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Bringare av den Nya Jorden!

Vi är mycket glada över att få den här tiden att prata med er idag. Vår skrivare har en fråga som vi kommer att dela med er nu:

COR: Kära ni, jag har undrat, och folk kommer ofta och frågar mig om barnen som föds nu. Vi kallar dem Regnbågs eller Kristallbarn-vissa människor kommer att beteckna de åren som de när en eller annan grupp upplysta barn kom till Jorden.

Jag undrar, hur skiljer sig dessa barn från de som föddes för 30 år sedan eller bara för 20 år sedan?

Har de speciell syn? Särskilda förmågor eller visdom? En speciell väg eller uppdrag som de kommer hit för att uppfylla?

Människor frågar: Hur uppfostrar vi barn med fler DNA-strängar än vad vi kanske har? Är de här för att lära oss, istället för tvärtom?

Och har de kommit in från andra galaxer och andra planeter, eftersom de ser hur väl de behövs nu, i denna Uppstigningsprocess som vi är i?

KOLLEKTIVET: Ni frågar faktiskt, kära ni, om långt mer än de barn som föds nu.

Ni frågar om er egen utveckling, ert eget Jorduppdrag.

För de som kommer in nu kunde inte göra det om vägen inte hade banats av flera generationer före dem – de av er som nu lever som unga eller medelålders vuxna, som har sett många drastiska förändringar i världen och upplevt så många stora skiften i energetisk resonans och resultat.

Ni har till exempel sett ökad öppenhet och hjärtbaserad oro när det gäller det dagliga arbetet med utbildning och hälsovård.

Ni ser nu en ökande medvetenhet om behovet av självmedvetna, aktiva deltagare i regering och andlighet (en gång kallad ”religion”).

Dessa är alla delar av livet som en gång överlämnades till självutnämnda myndigheter, vilka nu ryser i chock när de ser deras gamla maktpositioner lösas upp under dem, eftersom miljoner kräver tillbaka kraften som de gav upp för eoner sedan.

Ni ser ert eget medvetandeskifte till den punkt där det skulle vara nästan omöjligt för er att föda barn som Inte var Universella i perspektiv och ursprung.

På grund av ert mod och hårda arbete, kommer de fram nu med ett uppdrag av högsta ordning – för att skapa nästa steg i utvecklingen av dessa vägar och inbrytningar som ni själva har skapat.

Ni kom inte bara för att hjälpa Jorden i Uppstigning till den femte dimensionen, utan för att göra det själva, vilket ni gör.

Och så, ja, de har förbluffande förmågor.

Ni har redan sett barn på Jorden som automatiskt förstår, vid födseln, att det Inte finns något objekt eller en situation som är solid eller oföränderlig – och att allt är energi och energi i sig är formbar.

Till skillnad från mystikerna och de vise från det gamla behöver dessa barn inte komma in i djupa meditativa tillstånd i veckor eller månader i taget för att styra kroppens cellulära design till att ändras från antagandet om täthet till antagandet om flytande tillstånd eller eterisk lätthet.

De är födda med den kunskapen och kan visa det öppet.

Ni hör nu om barn som kan flytta eller omforma objekt med sitt sinne, gå genom väggar, manifestera vad de behöver när de behöver det, skicka och ta emot meddelanden telepatiskt, se igenom väggar, berg, byggnader och tunnlar över tusentals kilometer och att rapportera vad som händer där.

Era gamla maktsystem har förutsett allt detta och trodde att de kunde fånga och engagera dessa vackra andar för egna ändamål, som de ofta har gjort i det förgångna.

Men den kraftfulla tidvattenvågen av elektromagnetiska pulser – av Ljusdata som kommer till er från er Sol, via den Stora Centrala Solen – är för kraftfull för deras begränsade medvetande att förstå eller blockera.

När de håller sig fast i sina egna trånga mål saknar de den centrala Sanningen om vad som händer.

Vilken är att den mänskliga suveräniteten utvecklas i en galaktisk skala, olikt vad detta Universum någonsin har sett.

Det beror på att suveräniteten ni en gång hade och bestämde er för att avstå från ett tag var naturlig för er innan den här eran ni är inne i nu.

Den här gången är sakerna mycket annorlunda.

Den här gången har ni aktivt gjort anspråk på det som er sanning och er väg, och stöttar detta anspråk mot de mycket stora oddsen av 3D-täthet, och etablerar det inom denna nya astrologiska era av Fred och välstånd.

Ni kommer inte avstå det igen, för någon.

Det är mer än ett betydande ögonblick – det är förvånande och aldrig tidigare skådat, med tanke på den täthetsnivå som Jorden och mycket av denna galax föll till.

Ni hade fallit till djup, oanade, även av dem som stödde beslutet för Jordens själar att utforska det fysiska på en tredimensionell nivå.

Och så ja-de är helt säkert här för att lära er, kära ni!

De har kommit för det, från alla hörn av denna galax, för ni återvänder till ett intergalaktiskt samhälle, inte en karantän som förnekar verkligheten av livets stora expansion av livsformer i detta universum.

Ja, de har ett kraftfullt och viktigt uppdrag, dessa barn.

Och ändå – när ni talar om hur man uppfostrar dem måste ni inse att Kärlek är den centrala verkligheten hos allt som nu formar ert Jordeliv till nya och högre nivåer.

Det finns inget att vara orolig för hur man lär ett barn att Älska, för att komma ihåg att de är Kärlek själva!

För ni har sett hur de ser allt som händer runt omkring dem – hur deras strålande unga sinnen absorberar och sedan spelar upp allt de ser och upplever.

En del av denna tendens är den passivitet som har lärts ut och varit djupt inrotat i Jordens själar under eoner.

Men en del av det är också hur ni som människor har valt hur man lär sig om och anpassar sig till miljön som man är född i.

Så det är inte nödvändigt att gå in i detaljerade förklaringar som säger ”Du är speciell och ovanlig”, för att varje barn är det och alltid har varit det.

Det finns inget behov av långvariga förklaringar om hur viktigt det är att Älska och respektera andra. De kommer redan att bedöma för sig själva Kärlekens betydelse, genom närvaro av den i dina egna energier, ord och handlingar.

De kommer redan att ha förstått, från din behandling av dem och den energi du bär, att de är uttryck för den Gudomliga Kärleken själv.

Den Kärleken är inte något som man Gör så mycket som någonting som man Är – något som strömmar naturligt från ens väsen och närvaro.

Detta har varit en undervisning som delats av världens stora andliga lärare, däribland poeten som kallas Shakespeare.

(”Kärlek är inte kärlek/Som ändras när den förändring finner,/Eller böjer sig med borttagaren för att tas bort./O nej! Det är ett ständigt fast märke/Som ser på stormar och aldrig skakas…” [Sonett 116 ]) 

Och ändå-ni ser hur vänsterhjärnans besatthet med dogmer och ”använda rätta idéer” för att uttrycka någonting har flyttat Kärlekens verklighet utifrån erfarenhet till ett rent mentalt begrepp – till de smalast möjliga kanalerna för förståelse.

Älskar trädet Jorden eftersom det drar sin näring från jord, luft och ljus?

Naturligtvis – och på samma sätt är allt ni behöver göra att Existera, kära ni.

Att leva, att andas i nuet med en tacksamhet som väl överträffar dagens att-göra lista, livets sysslor, stress och smärtor under arbetsdagen, betalning av räkningar, att hålla familjeförhållandena positiva – det känns som ett jättejobb, och ändå kom ni för detta!

När de ser dig njuta av Naturen och ta dig tid att lyssna på vad de såg och gjorde idag och ta dig tid att läsa vackra berättelser för dem om inspirerande hjältars resor och uppmuntrar dem att lämna skärmar och prylar i många timmar varje dag och att uttrycka sin egen kreativitet och sanna natur-

De kommer att veta att de inte har kommit till samma kalla, konstiga plats som ni själva föddes in i, utan till en vacker jordisk upprepning av de högre världarna, som försöker röra sig högre i varje ögonblick.

När de känner värmen i ditt leende, märker hur briljant och oersättlig deras närvaro på Jorden är, och inser att du vet att du inte äger dem, utan är helt enkelt är en hjälp och en förmyndare ett tag, som lär dig med dem när du går -så kommer de mycket lättare att komma ihåg Vilka de är och Varför de kom.

Vi hoppas bara att du också kommer att ta samma tid, hänsyn, respekt och vård om dig själv, oavsett om du uppfostrar barn eller inte.

För ni är också speciella barn i högsta grad, kära ni!

För Kärlek kom ni, och Kärlek är allt ni är!

Namaste, kära ni!

Vi är med er, alltid.

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

Om du repostar, behåll integriteten i denna information genom att skriva ut den exakt som du hittar den här, inklusive länken the link to the original post. till det ursprungliga inlägget. Tack.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...