I pånyttfödelsens tid – Dikt via Per Beronius, 10 november

Per Beronius

Tema: I pånyttfödelsens tid

Vad är det som händer på Jorden, Moder Gaia, i dessa dagar
Om inte en världsomspännande revolution
Världen, i denna omstöpningens tid
Vid en kritisk punkt

Skall huset, av vilken färg det än må vara
Stå kvar, eller falla samman, av sin egen tyngd

Det enda med visshet vi vet just nu
Det som varit har varit, gjort sitt, lämnat in, abdikerat
Ett tomrum skapat i illusionens dimmor

Ett tomrum att fyllas ut
Om vi skall komma vidare i detta evolutionära spel
Men till vad, om inte med kärlek fyllas ut

En fråga upp till oss alla och envar att besvara
Här kommer ingen av oss undan, Gud ser allt, vet allt, hör allt
Vårt eget ansvar kan vi aldrig undfly, om vi har ambitionen
Att följa med på resan i detta evolutionära spel
Mot medvetenhetens allt högre höjer

Här en liten ledtråd, alla och envar oss given
Sök och ni skall finna, vad annat att göra där vi står
Med ryggen mot väggen vänd
Än kavla upp ärmarna

Med optimismens elixir given
Sätta igång på nytt, men med vad
Denna fråga, kommer ingen av oss undan
Att besvara

Alla och envar, vårt eget ansvar bär
Svar an, mot det som Hjärtat bjuder
Så vad göra här och just nu, än med friskt mod
Sätta igång på nytt, där en föråldrad värld kapitulerar
Drar sig undan, med en sista vindpustens suck

Den nya efterlängtade världen
I det lilla nyfödda barnets skepnad
Ser dagens ljus

Allt i den eviga cirkelns rundgång börjar om på nytt
Halleluja, jag har funnit det, så vad mer att vänta på just nu
Än gå från ord till handling, sätta spaden i backen

Med en liten påminnelse
Dags till medvetenhet vakna upp, kärleken det kitt
som håller allt i Universum
Till en helhet samman

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
———————————————

Du gillar kanske också...