Dikt via Per Beronius; Tillitens Änglavärld, 21 januari, 2018

Ämne: Tillitens Änglavärld
Meddelande:
I det nattliga vintermörkret, en kort notis
tillit är det bästa ting, som sökas kan
all världen kring, med tillit följer ära.
Var rädd om tilliten
men minns, och detta kan inte upprepas
mången gång nog.
Tilliten ömtålig, likt ett nyfött barn
tilliten ett villkor, för mänsklighetens fortbestånd
den förutan, störtar livet likt
ett korthus samman.
Så än en gång
var rädd om tilliten, behandla den
med vördnad, eftertänksamhet och respekt
klavertramp förutan, den är en
av Moder/Fader Gud
given gåva.
Förhoppningsvis, inget mer
da capo al fine, med notskriftens uttryckssätt
inget mer, från början till slut.
Mänskligheten har fått mer än nog
av det, som sedan urminnes tider varit
nog om detta för denna gång.
*  *  *
Från den eteriska världen, av Per Beronius mottaget
__________________________________________
__________________________________________________
Prövningarnas dag, en stor dag, den svåra dag, när mörkret, i
sin fulla kraft oss möter prövningarnas dag till vår yttersta gräns
oss tänjer, prövningarnas dag oss prövar, viljan att vårt uppdrag
på Jorden fullfölja, tag därför emot prövningarnas dag den svåra
dagen som den gåva den är menad att vara möt med tacksamhet
prövningarnas dag, den svåra dagen, gåvan från ovan.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

Du gillar kanske också...