Teamet via Peggy Black, 19 januari, 2018

Teamet via Peggy Black

19 januari 2018

Medvetandet är obegränsat

Vi erbjuder här vårt stöd då ni fortsätter att interagera med de många verkligheter som presenteras. Många av dessa verkligheter är polariserande och delar kollektivet. Vi inbjuder er att göra en färsk inventering av era uppfattningar. Vi inbjuder er att sträva efter det högsta och bästa för alla.

Kom ihåg att ni är en kraftfull del av detta kollektiv och ni är här för att få till ett skifte på er planet, en planet som kämpat med tätheten i dåliga energier under eoner. Denna kamp är märkbar även i de allra senaste händelserna.

Det är viktigt att se vad ni ger ert fokus och er energi till. Ni är fantastiska magnifika varelser med förmågor ni knappt rört vid ännu. Så skaka av er alla känslor av begränsning, all tvekan, rör er framåt och gör skillnad.

Det finns ett kollektivt energifält och alla, alla är en del av detta fält. Vi inser att ni känner er åtskilda och att ni har era personliga liv och aktiviteter som inte verkar vara relaterade till den större bilden. Men, vi påminner er om att det är en illusion.

Era tankar, känslor och uppfattningar går in i detta energifält och skapar fält av information som går in i det kollektiva eller globala sinnet. Så fråga er själva ofta vad det är ni bidrar med till detta kollektiva medvetande?

Lägger ni dit nya koncept och roliga nya möjligheter? Kom ihåg att medvetandet är obegränsat. Medvetandet reser i tiden. Medvetandet rör sig genom dimensionerna. Medvetandet har energetisk påverkan på allting.

Medvetandet överför information till andra. Föreställ er att era tankar går ut som en holografisk blåkopia. Era tankar känns personliga, de speglar ert sinnestillstånd och era känslor, ändå är de fortfarande informationsvågor. Föreställ er för ett ögonblick att dessa känslor och tankar helt bokstavligt skapar verkligheten.

Så när ni påbörjar en ny cykel inbjuder och uppmuntrar vi er att höja era tankar. Ni kanske kan göra det till en övning att under dagen stanna upp och undersöka vad ni tänker på och utvärdera dessa tankar. Fråga er själva: är denna tanke eller känslomässiga vibration upphöjande och bemyndigande för det globala sinnet eller är det förminskande på något sätt.

Ni är en mästare. Ni har gåvor och förmågor tillgängliga för er som ni inte ens kan föreställa er. Så tillåt er själva att börja äga er kraft och börja leka med de möjligheter som självaste ert DNA är kapabelt att kommunicera bortom rymd och tid. Inse att ni verkligen är en viktig del av allt som utvecklar sig.

Tillåt er själva att många gånger under dagen ta en paus och byta ert fokus och låtsas att ni kan utsträcka ert medvetande till några ni tycker om och sänd dem välsignelser. Nu kommer här en riktig uttänjning, sträck ut ert medvetande till någon ni tycker illa om och sänd dem er välsignelse.

Det finns enkla handlingar ni kan utföra dagligen som kan och kommer att skifta det kollektiva fältet. Tillåt er själva resa i tiden, vara äventyrliga, hitta på något, låtsas. Det är bara en lek, kom ihåg det. Låt er själva samlas med andra likasinnade på en fantasiplats, skapa ett mål för denna samling och föreställ er att underbara lösningar kommer fram, addera sedan dessa till den globala databanken.

Vi förstår att ert fysiska liv är ert fokus, ändå vill vi trigga er att snabbare komma till insikt om att det bara är en procent av den ni är. Börja undersöka vad de andra nittionio procenten kan vara kapabla att göra. Detta är er inbjudan, detta är ert mål, detta är ert eget spännande äventyr. Finn magin, finn de otroliga möjligheterna i de allra världsligaste stunderna.

Låt er själva låtsas resa till andra dimensioner och finna lösningar till problemen här på er planet. Ta med dessa frön till lösningar och sätt dem i jorden i denna dimension. Träffa mästare och avatarer från det förflutna eller framtiden, och sök deras visdom. Låt er själva bli närda och stöttade av kärlekens och ljusets sfärer, och se er själva omgivna av dessa kärleksfulla varelser.

Lek stort från er kraftfullaste magnifika fantiserade plats. Ni har universum i ryggen. Omvandla allt som verkar utmanande. Mest av allt inbjuder vi er att göra det till ett äventyr.

Kom ihåg att ni bidrar till och är en del av kvant-medvetandefältet hos denna planet. Ni är här för att lyfta upp och omvandla den dåliga energi som varit med i den här historien alldeles för länge. Vi hedrar er och allt det ni gör. ”Teamet”

 

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

 

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...