Dikt via Per Beronius; Trenne världar, 7 april, 2017

Ämne: Trenne världar
På Jorden, Tellus, Terra, vattenplanetens den blå
som i Himlen sig speglar, vår underskönt vackra
Moder Gaia, med sina naturens rikedomar.
Hon som mänskligheten hennes barn så kärleksfullt föder
existerar minst tre väsensskilda olika världar.
En ljusets värld, en mörkrets värld, en gråzonens värld
och möjligen några världar där emellan.
För ljusets människor
de som är i övervägande majoritet på vår planet
de som medvetet eller omedvetet arbetar
för helhetens bästa.
En kärlekens, skönhetens och sanningens värld
de som blott vill allt och alla väl, inte självklart att inse.
Det finns mörkerkrafter, som samvetslöst tar för sig
på sina systrars och bröders bekostnad, väl och ve.
Hur hantera detta dilemma
här finns inget självklart svar givet, men förr eller senare
genom den egna erfarenheten given.
Kommer varje själ bli varse, upptäcka, inse
det finns mörkerkrafter, som samvetslöst, systematiskt.
Genom list, lögner och svek, skor sig, på bekostnad
av sina systrar och bröder, de godtrogna.
Men minns, dessa svek är predestinerade
förr eller senare komma upp i dagens ljus, inget
kan för evigt döljas i den mörka garderoben.
Vad göra, när denna insikt är vunnen
om inte låta sig påminnas om Mästarens Jesu ord
”förlåt dem, ty de förstår inte vad de gör”.
Med de outsagt tröstande kärlekens ord mellan raderna
lämna det som hänt bakom dig, en erfarenhet rikare
blivit dig given, i fortsättningen att bära med
i bagaget.
Erfarenhetens gåvor tynger inte, gärna
med några ordens tillägg, älska dina fiender
ty de är dina lärare.
*  *  *
Från den eterisk världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————-

Du gillar kanske också...