Dikt via Per Beronius; Sanningsägaren, 24 maj, 2017

Ämne: Sanningssägaren
En tavla på väggen där ovan sig uppenbarar
en tavla, som uppstånden ur tomma intet
tagit sig namnet, sanningens ljus.
Denna tavla har inget att dölja, från det minsta
av det minsta, till det största av det största.
I denna äkthetens tavla är allt transparent, genomskinligt
övertydligt tydligt, i denna har sanningen sin boning
varje dess minsta del har något värdefullt
att människan avslöja.
I denna tavla, där inget låter sig döljas
har skönheten och sanningen sin boning.
Vilken var drivkraften
som fick denna tavla att se dagens ljus
hur kom den till, vad var det, som fick den
att sanningens ljus inom sig bära.
Var på Jorden skall vi söka
för att finna denna sanningens klenod
kanske blir svaret oss givet, när medvetet
vi börjar söka inom oss själva.
På djupet av Hjärtats djupaste djup
där absolut inget låter sig döljas.
Vad lärde vi, om något, av denna lilla utsaga
född ur spontanitetens ljus.
En fråga upp till alla och envar som så önskar
med sitt samvetets röst, det samlade vetandets röst
att besvara.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————

You may also like...